Integrare

Mulţi dintre oamenii pe care  îi ajutăm se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială: mai bine de jumătate dintre persoanele fără adăpost nu au acte de identitate, ceea ce le împiedică accesul la educaţie sau ajutoare sociale; majoritatea mamelor singure fie au mai mulţi copii, fie au un nivel scăzut de educaţie; în timp ce 60% dintre persoanele cu dizabilităţi din România au absovit cel mult liceul.

Prin programele noastre de integrare socială şi economică investim în pregătirea pentru muncă a tinerilor în dificultate pentru a deveni independenţi financiar:

  • părinţi cu venituri foarte mici primesc sprijin pentru prevenirea abandonului copiilor, consiliere pentru a-şi rezolva problemele psihologice, legale şi sociale şi suport pentru găsirea unui loc de muncă
  • tineri şi adulţi în situaţii de risc – oameni fără adăpost, tineri proveniţi din sistemul instituţional, mame singure – beneficiază de cazare temporară, consiliere şi cursuri de calificare profesională pentru a obţine un venit stabil
  • tineri cu dizabilități grave sau seropozitivi învață să lucreze în cadrul unor ateliere protejate și dobândesc abilități de viață independentă