United Way România a derulat în perioada 1 septembrie 2015 – 29 februarie 2016 proiectul How to work with children? Polish and Romanian educators for children. în parteneriat cu United Way Polonia în cadrul Programului Erasmus +. Scopul principal al proiectului a fost acela de a pregăti cadrele didactice, pedagogii și alți specialiști care lucrează cu copii și tineri aflați în situație de vulnerabilitate, precum și promovarea unor metode inovative de a lucra cu aceste categorii de copii și tineri, care sunt supuse discriminării și riscului de abandon școlar.

Astfel, specialiștii din cele două țări au elaborat două seturi de materiale, pe care United Way le pune la dispoziția tuturor celor interesați:

1. Ghidul de bune practici în lucrul cu copiii și tinerii aflați în situație de dificultate – o colecție de abordări specifice, integrate, al cărei scop este de a contracara excluziunea socială și educațională a copiilor și tinerilor aflați în situații de vulnerabilitate ( copii provenind din familii dezavantajate din punct de vedere social și economic, copii cu tulburări de vedere, cu tuburări de auz, cu dizabilități în general, copii abuzați, etc.) Materialul poate fi descărcat de aici.

2. Catalogul de instrumente/ metode inovative care au ca scop imbunătățirea calității lucrului cu copiii aflați în situații de dificultate prin dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a folosi metode diferite de cele tradiționale și astfel de a crește motivația copiilor de a participa la activitățile educaționale și de a învăța. Acest material poate fi descărcat de aici.