• Peste 3.500 de copii vor avea acces la servicii de educație non-formală;
  • 1.100 de copii vor fi sprijiniți financiar sau material pentru a putea merge la școală și vor beneficia de activități de tutorat;
  • 700 de profesori și peste 2.800 de părinți vor fi implicați în program;
  • 1.500 de voluntari vor participa la activitățile programului.

United Way România continuă eforturile de prevenire a abandonului școlar lansând programul “Educația – centrul schimbării în comunitate”, desfășurat în 12 comunități dezavantajate din București, Cluj-Napoca, Timișoara și zone rurale învecinate. Programul va fi implementat pe o perioadă de 5 ani și își propune să crească șansele la o viață mai bună prin educație pentru cel puțin 8.500 de persoane defavorizate și să îmbunătățească relațiile din interiorul cercului comunitate-școală-familie, punându-i pe copii în centrul acestuia.

Abandonul școlar sau lipsa oricărei forme de înscriere în școală este una dintre principalele probleme ale educației în România. Rata absenteismului școlar continuă să crească în multe din comunitățile în care nu există un plan de intervenție integrată, în special în zonele rurale. Conform unui raport INS din 2015, sistemul educațional românesc este frecventat de doar 76,9% dintre copiii și tinerii eligibili (3-21 ani).* Mai mult decât atât, România este printre ţările din UE cu cele mai slabe rezultate la PISA, testele internaționale pentru scriere, citire și matematică, conform Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În 2015, România s-a situat sub al doilea nivel de performanță la testele PISA cu 24,3% din copii, în comparație cu scorul mediu OECD de doar 13%. De asemenea, cercetările arată că riscul de abandon școlar este de 4 ori mai mare în cazul copiilor fără abilități de citire.

Obiectivul principal al programului este înființarea și sprijinirea pe o durată de 5 ani a 12 Centre Comunitare care vor funcționa ca și hub-uri, cu rolul de a consolida locul educației în dezvoltarea comunității. Plecând de la rezultatele programului de educație lansat de United Way în 2013 (“Învață să reușești”) și bunele practici dezvoltate în cadrul acestuia, programul “Educația – centrul schimbării în comunitate” intenționează să dezvolte un model de intervenție integrată, conceput să genereze schimbări de durată în comunități plecând de la reducerea abandonului școlar.

”Abandonul școlar nu este exclusiv problema copilului, ci este o problemă a comunității în care acesta trăiește. «Educația – centrul schimbării în comunitate» pleacă de la convingerea că factorii decisivi în creșterea copilului (părinți, profesori, membri-cheie din comunitate, voluntari) pot lucra împreună pentru rezolvarea acestei probleme. Când povara nu mai este doar pe umerii copilului, ci este preluată de fiecare dintre factorii relevanți în educația lui, șansele sale de reușită – și, implicit, ale întregii comunități – sunt considerabil mai mari”, declară Cristina Damian, Director Executiv al United Way România.

Programul este implementat în 3 regiuni principale din România, unde United Way activează: București, Cluj-Napoca, Timișoara și zonele rurale apropiate de aceste orașe, care se confruntă cu probleme grave în procesul de școlarizare. Cele 12 comunități care vor beneficia timp de 5 ani de implementarea programului sunt: Jilava (Ilfov); Fundulea (Călărași); Ogrezeni (Giurgiu); Băicoi și Urlați (Prahova), cartierele Pata Rât și Florești din Cluj-Napoca (Cluj); Bucovăț, Mașloc, Șemlacu Mare, Sânandrei, Carani și Timișoara (Timiș).

Activități, resurse, rezultate

Principalele rezultate pe termen lung ale inițiativei sunt: îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor incluși în program și scăderea ratei de abandon școlar în comunitățile vizate, creșterea gradului de ințelegere și îmbunătățirea abilităților profesorilor și educatorilor cu privire la nevoile copiilor defavorizați și la procesul de predare în medii defavorizate, și încurajarea părinților să se implice mai mult în educația copiilor. Pentru a ajunge la aceste rezultate, programul oferă un ajutor substanțial copiilor beneficiari, asigurând astfel schimbarea pe termen lung. Cel puțin 3.500 copii vor avea acces la servicii de educație non-formală în cadrul celor 12 centre comunitare nou înființate. Dintre aceștia, 1.100 de copii vor fi sprijiniți financiar sau material pentru prezența școlară și vor beneficia de activități de tutorat. Peste 2.100 de activități non-formale vor fi organizate, dintre care 384 vor consta în excursii și vizite, iar 375 vor fi sesiuni cu invitați speciali. În toate activitățile din cadrul programului vor fi implicați 1.500 de voluntari, dintre care 400 vor fi tutori pentru o parte din copii.

Pentru că programul își propune să îmbunătățească relațiile din interiorul cercului comunitate-școală-familie, 700 de profesori și educatori vor fi implicați în program. 387 dintre ei vor participa la Academia Profesorilor – serie de sesiuni de consiliere prin care cadre didactice își vor îmbunătăți lucrul cu copii din medii defavorizate, coordonate de specialiști în domeniu. Pentru că familia este vitală în procesul de schimbare în viziunea United Way, cel puțin 2.800 de părinți vor participa la Academia Părinților, serie de întâlniri prin care aceștia își vor dezvolta abilitățile de parenting și își vor îmbunătăți comportamentul față de proprii copii pentru a le oferi un start mai bun în viață.

Toate aceste eforturi integrate au ca scop final dezvoltarea celor 12 comunități pe principiile durabilității și abordării colaborative pe care United Way România le practică în programele sale încă din 2004, de la înființarea sa. În comunităţile în care United Way România intervine, problemele sunt adesea prea copleşitoare pentru a fi rezolvate de o singură organizaţie, fie ea politică sau publică. De aceea, abordarea integrată implică toți actorii unei comunități în schimbarea sistemului, în aşa fel încât să răspundă nevoilor tuturor, inclusiv ale celor vulnerabili. Cu 11 ani de experiență în susținerea și dezvoltarea de programe educaționale pentru copii dezavantajați, United Way România are un rol activ în Federația Coaliția pentru Educație și a fost membră a Coaliției Națională Anti-Sărăcie, înființată de Guvernul Cioloș în 2016. Cel mai recent program educațional dezvoltat de United Way România pentru a reduce rata abandonului școlar, “Învață să reușești”, a susținut peste 2.300 de copii și tineri pe parcursul a doi ani (2013-2015).

*conform unui raport al Institutului Național de Statistică, din 2015.