CERERE DE OFERTĂ

Fundația United Way România, organizație românească legal constituită ce activează în concordanță cu legile române, cu sediul în București, Str. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, cod 020335, România, CUI 16579546, IBAN RO67 RZBR 0000 0600 0510 0708 deschis la Raiffeisen Bank Agenția Pipera, reprezentată prin D-na Cristina Damian, Director Executiv, în cadrul proiectului “Educația, centrul schimbării în comunitate”, dorește să achiziționeze servicii pentru formarea profesionala a profesorilor si educatorilor.

Prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru:

Dezvoltarea unei curricule de formare a cadrelor didactice cu scopul de a sprijini îmbunătățirea abilităților de comunicare cu copiii și părinții.

Curricula va acoperi 12 ore de formare și va include teme precum: comunicare și relaționare în mediul școlar; abordarea pozitivă a copilului și adolescentului; relația tripartită părinte – copil – școală; managementul clasei de elevi în școlile incluzive; rolul școlii în comunitate, relația cu instituții și alți actori reprezentativi în comunitate; tehnici și metode de stimulare a învățării active. Curricula va fi elaborată în limba romanâ în forma text și va avea maxim 60 de pagini. Va fi însoțită de prezentări în format ppt pentru fiecare subiect abordat.

De asemenea, cursul va conține si o componenta de evaluare inițială și finală.

  • Termene de livrare a curriculei:
    • Draft curriculă: 30 noiembrie 2018;
    • Variantă finală curriculă: 14 decembrie 2019

Obligațiile United Way România:

Pe parcursul întregului proces de achiziției publică, organizația noastră își asumă responsabilitatea de a respecta următoarele principii: nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparență, eficiența utilizării fondurilor. În acest sens vom transmite solicitarea de ofertă de preț către 3 furnizori de formare profesională prin e-mail.

În acceptarea ofertei de preț se va lua în considerare (1) prețul cel mai scăzut/ participant, coroborat cu (2) CV persoana/ echipa de elaborare a curriculei si recomandare din partea unei organizații care a beneficiat anterior de formare profesională din partea furnizorului.

Oferta de preț va fi comunicată Fundației United Way România, în atenția doamnei Gina Apolzan – Manager de Proiect, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data comunicării prezentei, folosind următoarele date de contact: e-mail: gina.apolzan@unitedway.ro; ada.gabor@unitedway.ro și adriana.stanescu@unitedway.ro

Mențiuni:

În cazul în care oferta organizației dumneavoastră va fi acceptată, se va încheia un contract cesiune drepturi de autor în favoarea United Way România în care vor fi specificate următoarele condiții:

  1. Termen de livrare a curriculei bun de tipar: până la data de 14 decembrie 2018;
  2. Plata contravalorii contractului se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la livrarea curriculei în forma ”Bun de tipar” către UWRo in baza facturii emise de furnizor.

În speranța unei colaborări cu organizația dumneavoastră, vă mulțumim anticipat pentru ofertă.

Cristina Damian

Director Executiv 

United Way România 

Academia Profesorilor – cerere ofertă