Fundația United Way România lansează către organizațiile non-guvernamentale din România un apel de finanțare pentru proiecte sociale din domeniile educație, sănătate și integrare socio-proesională, desfășurate în perioada 2020-2021.

Termen limită: 7 octombrie 2019, ora 14:00
Perioada de finanțare: 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021 (Finanțarea se acordă pentru o perioadă de minim 22 și maxim 24 luni)

Ariile de acoperire ale proiectelor:
1) București și zonele imediat limitrofe, în limita a maxim 40 km
2) Cluj –Napoca
3) Timișoara și zonele imediat limitrofe, în limita a maxim 40 km

Bugetul maxim: 200.000 RON pentru proiectele din București și Timișoara (și zonele limitrofe) și 150.000 RON pentru proiectele din Cluj-Napoca.

Domeniile de interes:

1. EDUCAŢIE
 facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar, reducerea dificultăţilor şi discrepanţelor în dezvoltarea de aptitudini, abilităţi, orientare profesională pentru copiii proveniţi din familii cu serioase dificultăţi socio-economice.

2. INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ
 angajarea în muncă pentru tineri şi adulţi cazuri sociale. Lipsa actelor necesare, nivelul de educaţie redus, lipsa suportului material şi a orientării către cursuri profesionale fac ca un număr mare de tineri/adulţi proveniţi din familii dezavantajate/cu dizabilităţi/persoane fără adăpost să nu aibă oportunitatea pregătirii şi accesului pe piaţa muncii.

3. SĂNĂTATE
 asigurarea serviciilor medicale de bază, creşterea accesului la acestea, programe de prevenţie și educație pentru sănătate pentru categorii sociale dezavantajate: copii, tineri şi adulţi, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilităţi etc.

Aplicațiile se completează numai în formularul online disponibil aici.