În fiecare an, prin programele sale de educație, integrare pe piața muncii și sănătate, Fundația United Way România ajută persoanele defavorizate să aibă o viață mai bună. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi și numai prin puterea celor mulți putem să ajutăm acolo unde este nevoie.

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul din care provin. Cu toate acestea, în România, doar o treime din copiii defavorizați termină școala primară. Atunci când părinții se luptă pentru traiul zilnic, educația copiilor este neglijată. Fără oportunități reale și acces constant la educație, cei mai mulți dintre acești copii riscă să devină adulți care se vor confrunta cu dificultăți economice și care nu vor avea capacitatea de a susține o familie.
Prin programele sale, United Way România previne abandonul școlar în comunitățile sărace urbane și rurale, unde nu educația copiilor este prioritatea, ci lupta zilnică pentru a găsi resurse necesare supraviețuirii. Programele au o abordare integrată, în cadrul căreia acțiunile sunt concentrate asupra nevoilor copilului. Părinți, profesori, voluntari și asociații nonguvernamentale locale lucrează împreună pentru rezolvarea problemei abandonului școlar, care nu este una a copilului, ci a întregii comunități.

Anual ajutăm mii de copii din România să aibă o șansă la educație. Acest lucru nu ar putea fi, însă, posibil fără sprijinul oamenilor cărora le pasă. Tot ceea ce construim este și va fi fost posibil cu sprijinul donatorilor, partenerilor, voluntarilor și susținătorilor United Way România.
Avem nevoie de sprijinul tău pentru a ajuta copiii din medii defavorizate să meargă la școală. Să aibă hrană, haine, încălțăminte, ajutor la teme, să participe la activități extrașcolare, vizite la muzee, teatre sau excursii. Adică experiențe și sprijin pe care, altfel, nu și le pot permite.
ANAF a publicat varianta actualizată a Formularului 230 pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit.
Tot ce trebuie să faci este să descarci și să completezi formularul 230, disponibil aici.

Cum redirecționezi 3,5% din impozitul pe venit?

Redirecționarea este alegerea ta referitoare la modul în care să fie folosiți o parte dintre banii pe care i-ai virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în 2019. Nu este o donație. În cazul în care nu alegi să susții o cauză anume, întreaga sumă va rămâne la bugetul de stat.

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Termen de depunere: 20 iunie 2020.

Formularul 230, pe care îl poți descărca de aici, se completează în două exemplare. Completează formularul de mână, cu majuscule. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Datele United Way România sunt precompletate.
– originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România;
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Trimite un exemplar al formularului completat, pâna la data de 20 iunie 2020 (data poștei) la Administrația Financiară de care aparții. Ai la dispoziție următoarele modalități de trimitere:
– prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
– depus direct la registratura administrației financiare de care aparții;
– poți folosi și serviciul online ANAF, Spatiul Privat Virtual.