KRUK România a sprijinit, şi în anul 2019, prin programele de educație, integrare pe piața muncii și voluntariat ale Fundației United Way România, 184 de copii care provin din medii vulnerabile și sunt expuși abandonului școlar. Mai mult, 40 de tineri dezavantajați au beneficiat de ajutor pentru integrare pe piața muncii.

Pe parcursul anului trecut, copiii și tinerii defavorizați incluși în programele fundației au primit o masă caldă zilnic, îmbrăcăminte și încălțăminte, sprijin în realizarea temelor sau în recuperarea carențelor la anumite materii, rechizite școlare și materiale educaționale și consiliere psihologică. De asemenea, aceştia au participat la activități non formale (excursii, vizionări de filme, vizite la muzee, evenimente sportive etc.) sau activități de tutorat și mentorat alături de voluntari, consiliere vocațională – orientare în carieră și întâlniri lunare cu părinții și profesorii copiilor și tinerilor.

Beneficiarii proiectelor implementate de fundație și susținute de KRUK România au participat și la întâlniri organizate la sediul firmei, pe parcursul cărora elevii și tinerii au fost implicați în sesiuni de job-shadowing, cursuri de Excel și de comunicare și discuții cu reprezentanții companiei. Tinerii au dobândit, astfel, cunoștințe despre elemente financiare de bază, modul în care pot să-și administreze banii, să redacteze un CV sau să se pregătească pentru un interviu de angajare.

 ,,Parteneriatul pe care lam dezvoltat în ultimii ani cu fundația United Way Romania va continua şi în  2020 şi sperăm să avem aceleași rezultate bune, să oferim elevilor şi tinerilor şansa de a porni pe un drum care să le ofere perspective de dezvoltare, care să-i ajute să se integreze mai uşor pe piaţa muncii și să devină competitivi. Primii paşi spre înţelegerea mecanismelor financiare simple sunt importanţi, a spus Tomasz Ignaczak, Director General KRUK Romania.

Fondurile acordate de KRUK România prin parteneriatul cu Fundația United Way România au fost direcționate către programele de educație Învață să reușești și Drumul spre reușită, ale United Way România. Beneficiarii acestor programe sunt copii și respectiv tineri din medii defavorizate din București, Cluj-Napoca, Timișoara și zonele limitrofe. De asemenea, angajații KRUK România au participat la acțiuni și programe de voluntariat desfășurate de fundație în beneficiul persoanelor vulnerabile.

”Parteneriatul United Way cu KRUK România ne demonstrează că schimbările care contează cu adevărat în comunitate se pot realiza doar împreună, cu sprijinul celor care vor să se implice și să acționeze. Investind în comunitate, în educația copiilor și tinerilor defavorizați, putem da o șansă viitorului acestora și al nostru”, declară Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România.

Parteneriatul strategic dintre KRUK România și Fundația United Way România continuă și în 2020,  susținând copiii și tinerii dezavantajați din cadrul celor două programe de educație ale fundației.

Despre programul ÎNVAȚĂ SĂ REUȘEȘTI
Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu toate acestea, în România, numai o treime dintre copiii defavorizaţi termină şcoala generală*.
În viziunea United Way România abandonul școlar nu este doar o problemă a copilului, ci una a întregii comunități. Tocmai de aceea, programul integrat de intervenție ÎNVAȚĂ SĂ REUȘEȘTI implică factorii decisivi în dezvoltarea copilului (părinți, profesori, lideri din comunitate, voluntari) să lucreze împreună pentru a preveni abandonul școlar și a asigura accesul la educație de calitate pentru copiii vulnerabili.

Despre programul DRUMUL SPRE REUȘITĂ
În România, aproape 23,6% din populaţie este expusă riscului de sărăcie și excluziune socială**. Riscul de sărăcie este mai mare pentru părinţi singuri, copii și tineri vulnerabili, provenind din centre de plasament sau din familii dezavantajate și persoane cu handicap.
Programul integrat de incluziune socială și financiară dezvoltat de United Way România – DRUMUL SPRE REUȘITĂ – sprijină persoanele vulnerabile să își găsească un loc de muncă stabil și să devină membri activi ai comunității, independenți financiar.