În fiecare an, prin programele sale de educație, integrare pe piața muncii și sănătate, Fundația United Way România ajută persoanele defavorizate să aibă o viață mai bună. Anual ajutăm mii de copii din România să aibă o șansă la educație.

Primăvara lui 2020 a adus, însă, o schimbare brutală în planurile tuturor. Cu atât mai mult în viețile persoanelor defavorizate, care au, acum, o viață și mai grea.

În mod normal, am fi scris că avem nevoie de sprijin pentru a ajuta copiii din medii defavorizate să meargă la școală. Să aibă hrană, haine, încălțăminte, ajutor la teme, să participe la activități extrașcolare, vizite la muzee, teatre sau excursii. Adică experiențe și sprijin pe care, altfel, nu și le pot permite. Acum, însă, în plină pandemie de Covid-19, micuții nu mai pot merge la școală, nici la centrele de zi, părinții lor au venituri tot mai mici sau sunt șomeri și speranțele lor pentru un viitor mai bun scad de la o zi la alta.

Prin puterea celor mulți putem, însă, să ajutăm acolo unde este nevoie.

ANAF a publicat varianta actualizată a Formularului 230 pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit.
Tot ce trebuie să faci este să descarci și să completezi formularul 230, disponibil aici sau, pentru PFA, aici.

Cum redirecționezi 3,5% din impozitul pe venit?

Redirecționarea este alegerea ta referitoare la modul în care să fie folosiți o parte dintre banii pe care i-ai virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în 2019. Nu este o donație. În cazul în care nu alegi să susții o cauză anume, întreaga sumă va rămâne la bugetul de stat.

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Termen de depunere: 20 iunie 2020.

Formularul 230, pe care îl poți descărca de aici sau pentru PFA de aici se completează în două exemplare. Completează formularul de mână, cu majuscule. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Datele United Way România sunt precompletate.
– originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România;
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Trimite un exemplar al formularului completat, pâna la data de 15 martie 2020 (data poștei) la Administrația Financiară de care aparții. Ai la dispoziție următoarele modalități de trimitere:
– prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
– depus direct la registratura administrației financiare de care aparții;
– poți folosi și serviciul online ANAF, Spatiul Privat Virtual.

 

Foto: Alex Damian