Despre analfabetismul funcțional (noțiune care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit) auzim tot mai des și statisticile ne dau constant vești alarmante. Testele PISA pentru citire, scriere și matematică, poziționează România la baza clasamentului european. Procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018 (OCED, 2019). Ultimii doi ani, marcați de pandemie, au influențat și mai mult rata de alfabetizare în comunitățile rurale vulnerabile.

Toate acestea ne-au determinat să acționăm pentru a preveni și depăși această problemă în rândul celor mai afectați copii. În 2021 am lansat programul pilot ”Aventură prin lectură” cu scopul de a preveni și combate analfabetismul funcțional în rândul copiilor în dificultate prin asigurarea accesului la activități de literație.

”Complexitatea problemei ne-a determinat să intervenim în mod integrat. Din experiența pe care am acumulat-o din programele pe care le desfășurăm deja, am învățat că nu este suficient să lucrăm cu copiii, ci, pentru a avea cu adevărat rezultate, e necesar să ne îndreptăm atenția și către profesori, și către părinți. În acest mod, educăm și mobilizăm întreaga comunitate în vederea obținerii unor rezultate de durată și a unui impact crescut”. – Adriana DobreaDirector Executiv United Way România.

Mai exact, activitățile de stimulare a lecturii, desfășurate cu copiii, sunt completate de formarea profesională în domeniul literației și lucrului cu grupurile vulnerabile, dedicate profesorilor, dar și de întâlniri de informare despre importanța lecturii în familie, adresate părinților.

Rezultate estimate în primul an de proiect

420 de copii din șapte comunități rurale vulnerabile împreună cu 210 părinți și 24 de profesori participă în programul Aventură prin lectură. Concret, United Way România va desfășura activități individuale și de grup pentru a încuraja cititul, activități de îndrumare și învățare între colegi, excursii tematice, cursuri de formare pentru profesori. În plus, copiii participanți vor primi o masă caldă în timpul activităților, iar în fiecare centru implicat în proiect United Way va amenaja o sală de lectură complet echipată.

Donează acum online sau trimite VIITOR și donează lunar 2 euro la 8844 și contribuie la reducerea analfabetismului funcțional în România! Ajută un copil vulnerabil să descopere aventura prin lectură!