Nu este un secret că o bună parte dintre materiile din liceu nu reușesc să țină pasul cu vremurile și nevoile adolescenților. Dacă părinții au posibilitatea să le ofere copiilor lor noi contexte de învățare, aceștia reușesc să fie competitivi pe piața muncii. Dacă însă tânărul vine dintr-un mediu dezavantajat, pierde șansa de a-și găsi un serviciu care să îl ajute să se rupă din mediul în care a crescut.

Pornind de la această realitate, United Way România își continuă eforturile adresate tinerilor vulnerabili, prin lansarea programului pilot InnoMate – Inovație pentru viitor. Programul se adresează tinerilor aflați în dezavantaj socio-economic, în situație de vulnerabilitate socială sau cu dificultăți școlare și este axat pe reducerea decalajului dintre ceea ce învață tinerii la școală și cunoștințele de care au nevoie pentru a accesa cu succes piața muncii.

Programul InnoMate oferă adolescenților contexte noi de a-și dezvolta abilitățile verbale, de corelare a informațiilor pentru a găsi soluții inedite la diverse probleme, de interacțiune cu semenii, de negociere, dar și de gestionare eficientă a resurselor pe care le dețin: timp, cunoștințe, abilități, informații. Toate cu scopul de a-i face mai angajabili și mai adaptați cerințelor profesionale actuale.

Pentru aceasta, United Way România a dezvoltat și adaptat în colaborare cu United Way Ungaria curricula InnoKit pornind de la nevoile elevilor de a se dezvolta și a-și planifica drumul profesional. 13 traineri au beneficiat deja de o formare de formatori pentru a putea susține cursuri destinate cadrelor didactice în vederea utilizării curriculei InnoKit. De asemenea, 24 de profesori au beneficiat de formare pentru a putea utiliza cât mai eficient instrumentele de lucru.

”În buna tradiție a United Way, intervenim în mod integrat. Pentru rezultate cu adevărat bune în lucrul cu tinerii, ne îndreptăm atenția atât asupra beneficiarului direct, cât și asupra cadrelor didactice. Printr-o curriculă dedicată și cursuri de formare dedicate profesorilor le oferim noi instrumente de lucru și comunicare cu tinerii vulnerabili. Am convingerea că în acest mod putem deschide orizonturile acelor tineri cu potențial încă nedescoperit”Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România.

Din luna iunie, programul este în curs de desfășurare în 6 licee din Timiș, Ilfov și București unde 240 de elevi din clasele terminale de liceu beneficiază de:

• servicii de consiliere vocațională și în carieră individual și de grup
• activități de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, softskills și metacompetențe
întâlniri cu profesioniști din diverse domenii.

Pentru a susține eficient activitatea cadrelor didactice și a avea rezultatul dorit în lucrul cu tinerii, 24 de profesori au urmat prin proiect cursuri acreditate ANC în domeniul consilierii vocaționale.
Prin toate aceste activități din programul InnoMate, plantăm în adolescenți sămânța inițiativei și în același timp creăm și terenul propice ca această sămânță să se poată dezvolta.
Tu crezi în potențialul tinerilor vulnerabili la fel de mult cum credem noi?