United Way România selectează organizații neguvernamentale partenere pentru implementarea proiectului Aventură prin lectură în perioada februarie – noiembrie 2022.

Proiectul Aventură prin lectură vizează prevenirea și combaterea riscului de analfabetism funcțional în rândul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate prin asigurarea accesului la activități specifice de literație. Implementarea se derulează în școli din mediul rural, comunități aflate în situație de risc, iar beneficiarii sunt copii din familii cu statut socio-economic precar, în risc de analfabetism funcțional și/ sau abandon școlar.

O descriere detaliată a proiectului este disponibilă aici: Aventură prin lectură – United Way Romania

Organizațiile neguvernamentale selectate pentru implementarea proiectului vor fi responsabile pentru:

– Identificarea și selecția unităților de învățământ partenere în cadrul cărora se va implementa proiectul. Criterii principale în selecție: școli din mediul rural din comunități defavorizate, din județele învecinate Bucureștiului (Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Călărași) sau județul Cluj, cu un număr de minim 60 de copii copii vulnerabili din ciclul primar care necesită suport în domeniul literației și care pot fi beneficiari ai intervenției.
– Identificarea și selecția cadrelor didactice participante la cursuri de formare în domeniul literației și a celor care vor derula activitățile cu beneficiarii.
– Dotarea și amenajarea cluburilor de lectură în cadrul școlilor
– Identificarea și selecția beneficiarilor împreună cu cadrele didactice pe criteriile prevăzute în proiect
– Oferirea de suport cadrelor didactice pentru evaluarea nivelului de literație al copiilor
– Organizarea și planificarea activităților de încurajare a lecturii și stimulare a nivelului de literație la copiii beneficiari
– Monitorizarea constantă, inclusiv vizite în teren, și oferirea de suport cadrelor didactice pentru derularea activităților din proiect
– Organizarea de activități de voluntariat
– Întocmirea raportărilor periodice și centralizarea rezultatelor implementării proiectului

ONG-urile interesate sunt rugate să trimită până pe data de 20 decembrie 2021, pe adresa office@unitedway.ro, o scrisoare de motivație de maxim 2 pagini care să cuprindă:

– Motivul pentru care doresc să devină parteneri în proiect
– Experiența anterioară în derularea proiectelor de educație/ descrierea pe scurt a unui proiect similar
– Justificarea capacității de implementare a proiectului
– Experiența anterioară în lucrul cu copiii și grupurile vulnerabile, în special din mediul rural
– Parteneriate anterioare și colaborări cu instituțiile de învățământ
– Județe în care a desfășurat proiecte sau în care poate implementa proiectul Aventură prin lectură (dintre cele enumerate mai sus)

Buget estimat: 9.500 euro/ comunitate în care se implementează proiectul.
Au avantaj ONG-urile care au capacitatea și disponibilitatea de a implementa proiectul în 2-3 comunități diferite.

Criterii de eligibilitate pentru ONG-urile aplicante:

 Înregistrate legal în România şi care desfășoară activități de cel puțin 1 an (la data depunerii aplicației)
 Fără vreo legătura cu activități ilicite în ţară sau în străinătate
 Care au administrat un buget de minimum 20.000 RON anual, în ultimul an
 Care nu acordă finanțări către alte organizații neguvernamentale
 Fără parti-pris politic
 Care nu au fost create de autorități ale statului

Organizațiile selectate vor fi contactate pentru discuții detaliate până la data de 15.01.2022
Pentru orice întrebări sau nelămuriri ne puteți contacta la: office@unitedway.ro,