Pe parcursul anului 2023 și în anul 2024, 80 de tineri și mame din categorii defavorizate din București și Ilfov, din proiectele United Way România, sunt sprijiniți de Nuclearelectrica pentru a deveni independenți financiar și membri activi ai comunității. Scopul proiectului este acela de a facilita integrarea socială și profesională a persoanelor din medii dezavantajate din București și Ilfov, prin transformarea acestora din indivizi vulnerabili, dependenți de asistență socială, în persoane active profesional și social.

Pentru aceasta, pe parcursul anului 2023 și în anul 2024, tinerii participă la formări și calificări profesionale. De asemenea, ei sunt ajutați să-și găsească locuri de muncă pentru a practica cele învățate. Experiențele acumulate sunt discutate periodic cu un consilier vocațional și de carieră, care îi ajută să-și clarifice mai bine abilitățile și competențele pe care le dețin, astfel încât să-și sporească gradul de angajabilitate.

Pe lângă lucrul intensiv cu tinerii, proiectul presupune facilitarea unor întâlniri cu potențiali angajatori, pentru a crește nivelul de conștientizare pe acest subiect și a crea cât mai multe oportunități de angajare sau practică pentru beneficiari.

La rândul lor, mamele în dificultate primesc alimente, consiliere psihologică, sprijin material și financiar, servicii medicale de bază și participă la seminarii tematice precum gestionarea bugetului, sau creșterea copiilor. De asemenea, în funcție de nevoi, mamelor li se oferă consiliere vocațională și de carieră, traininguri pentru dezvoltarea unor abilități diverse, orientare școlară, cursuri de calificare și pregătirea și îndrumarea acestora pentru accesarea locurilor de muncă disponibile pe piața muncii. Cele mai vulnerabile dintre ele beneficiază și de adăpost alături de copii, în centrul maternal, pentru o periodă de până la 12 luni.

Nuclearelectrica sprijină programul United Way ”Drumul spre reușită”

”Persoanele care provin din medii dezavantajate, nu au șanse reale să rupă cercul sărăciei și se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială. „Drumul spre reușită” – programul United Way pentru integrare socială și profesională – a devenit un model de abordare integrată care asigură șanse reale la un loc de muncă și obținerea independenței financiare pentru tinerii și mamele vulnerabile. Ne bucurăm că Nuclearelectrica sprijină 80 de persoane din acest program, astfel încât, prin consiliere profesională, cursuri de calificare și educație financiară, aceștia să devină parte activă a comunității noastre”.Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România

Prin implicare activă și responsabilă, Nuclearelectrica contribuie la dezvoltarea unui mediu mai bun, mai echitabil și mai durabil pentru noi toți. În acest context, parteneriatul dintre Nuclearelectrica și United Way România, reflectă intenția de a contribui împreună la educația generațiilor viitoare.

Cele 80 de persoane sprijinite în cadrul programului, au vârste cuprinse între 16 și 35 ani și sunt persoane vulnerabile, cu risc crescut de excluziune socială: mame singure, persoane fără adăpost, tineri instituționalizați sau post-instituționalizați, persoane care provin din familii sărace, cu nivel redus de educație sau fără educație, fără calificări profesionale sau cu calificări neadecvate pentru piața actuală a forței de muncă, fără abilitățile necesare pentru a identifica un loc de muncă și pentru a se prezenta la interviuri de angajare etc.

În 2022, EUROSTAT arăta că mai bine de 34% dintre români erau expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială, cea mai mare pondere înregistrată în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri care provin din centre de plasament, părinți singuri, persoane cu dizabilități sau fără adăpost.