Aventură prin lectură

Aventură prin lectură

– un proiect destinat combaterii analfabetismului funcțional în rândul copiilor proveniți din medii dezavantajate –

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul din care provin, pentru a se putea dezvolta la nivelul potențialului nativ. Din păcate, situația economică a familiilor din care provin și limitările comunităților în care cresc, le fac drumul dificil.

Nivelul analfabetismului funcțional se află în continuă creștere în România. Testele PISA Publications – PISA (oecd.org) pentru citire, scriere și matematică efectuate de către OECD, ne poziționează sub media clasamentului european Rezultate PISA 2018: România obține cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani, cea mai mare cădere fiind la Matematică. Analfabetismul funcțional, la apogeu – Edupedu.ro și în regres față de evaluările anterioare. Procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018 (OCED, 2019) fapt ce acutizează necesitatea intervenției mai ales în comunitățile defavorizate.

COVID-19 a afectat in special aceste comunitati, iar rezultatele școlare ale elevilor cu statut socio-economic precar au fost afectate din cauza creșterii izolării și imposibilității de frecventa cursurile. Astfel, riscul de analfabetism funcțional este mai mare cu toate că există copii dornici să învețe, să descopere și să se bucure de lumea cărților.

Pentru a veni în sprijinul acestor copii, United Way România a dezvoltat proiectul Aventură prin lectură pe care îl derulează începând cu anul 2021 în comunitățile rurale aflate în nevoie.

Intervenția vizează prevenirea și combaterea riscului de analfabetism funcțional în rândul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate prin asigurarea accesului la activități specifice de literație.  

Sunt selectate comunități aflate în situație de risc, iar beneficiarii sunt copii din familii cu statut socio-economic precar. Proiectul abordează o metoda integrată de intervenție, acționând atât asupra copiilor (activități de stimulare a lecturii pentru copii din ciclul primar și/sau gimnazial), dar și a părinților (acțiuni de informare și conștientizare a importanței educației și cititului) și cadrelor didactice (formare profesională în domeniul literației și lucrului cu grupurile vulnerabile) pentru a educa și mobiliza întreaga comunitate în vederea obținerii unor rezultate de durată și a unui impact crescut.

 

 

 

Ne propunem să:

 • Dezvoltăm competențele de literație la copiii aflați în situație de vulnerabilitate din școlile partenere în proiect.
 • Creștem accesul cadrelor didactice la cursuri de formare profesională care să îi susțină în dezvoltarea competențelor de literație la elevi.
 • Creștem gradul de conștientizare al părinților privind necesitatea stimulării lecturii la copii.

 

Facem acest lucru prin:

 • Dotarea și amenajarea de cluburi de lectură în cadrul școlilor unde elevii au acces la o biblioteca modernă, cu titluri de interes pentru vârsta lor, de care se pot bucura într-un mod informal, relaxant, atractiv
 • Organizarea de cursuri de formare în domeniul literației pentru cadrele didactice și oferirea de suport pe durata implementării proiectului
 • Evaluarea nivelului de literație al fiecărui copil pentru a putea planifica și adapta activitățile corespunzător nivelului și a monitoriza evoluția
 • Organizarea de activități de stimulare a lecturii, în grupuri mici de copii, într-un mod ludic și relaxant astfel încât cei mici să descopere bucuria cititului și să le fie dezvoltată curiozitatea de a descoperi și înțelege. Este încurajat dialogul și schimbul de păreri. Pe durata activităților, este oferită o masă caldă care reprezintă un real ajutor pentru familiile cu situație economică precară
 • Tutorat (peer learning) prin care elevii se susțin unii pe ceilalți dezvoltându-li-se sentimentele de comuniune și ajutor reciproc. Copiii devin resursă pentru colegii lor (de vârstă mai mică sau cu abilități încă mai puțin dezvoltate), are loc creșterea stimei de sine și încrederii în propriul potențial.
 • Excursii tematice în care copiii să aibă au ocazia să iasă din mediul de zi cu zi și să viziteze diverse librării, biblioteci sau alte spații în care se promovează lectura.
 • Activități de informare și implicare a părinților pentru a conștientiza importanța educației și a lecturii în dezvoltarea și viitorul copiilor lor. Sunt oferite resurse și idei pentru a încuraja și facilita lectura în fiecare familie.
 • Activități de voluntariat prin care oameni de bine, susținători ai scopului proiectului, doresc să își aducă contribuția la dezvoltarea copiilor.

 

La finalul intervenției

420  de copii aflați în situație de vulnerabilitate socio-economică vor fi beneficiat de evaluarea nivelului de literație și vor fi participat la activități de literație

cluburi de lectură vor fi amenajate în 7 școli din mediul rural

24  cadre didactice vor fi participat la cursul de formare profesională

210 de părinți vor fi luat parte la cel puțin o activitate de conștientizare și implicare în activități de lectură.