Aventură prin lectură

Aventură prin lectură

– un proiect destinat combaterii analfabetismului funcțional în rândul copiilor proveniți din medii dezavantajate –

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul din care provin, pentru a se putea dezvolta la nivelul potențialului nativ. Din păcate, situația economică a familiilor din care provin și limitările comunităților în care cresc, le fac drumul dificil.

Despre analfabetismul funcțional (noțiune care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit) auzim tot mai des și statisticile ne dau constant vești alarmante. Testele PISA Publications – PISA (oecd.org) pentru citire, scriere și matematică efectuate de către OECD, ne poziționează sub media clasamentului european Rezultate PISA 2018: România obține cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani, cea mai mare cădere fiind la Matematică. Analfabetismul funcțional, la apogeu – Edupedu.ro și în regres față de evaluările anterioare. Procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018 (OCED, 2019) fapt ce acutizează necesitatea intervenției mai ales în comunitățile defavorizate.

Pentru a veni în sprijinul acestor copii, United Way România a dezvoltat proiectul Aventură prin lectură pe care îl derulează începând cu anul 2021 în comunitățile rurale aflate în nevoie.

Intervenția vizează prevenirea și combaterea riscului de analfabetism funcțional în rândul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate prin asigurarea accesului la activități specifice de literație.

Sunt selectate comunități aflate în situație de risc, iar beneficiarii sunt copii din familii cu statut socio-economic precar. Proiectul abordează o metoda integrată de intervenție, acționând atât asupra copiilor (activități de stimulare a lecturii pentru copii din ciclul primar și/sau gimnazial), dar și a părinților (acțiuni de informare și conștientizare a importanței educației și cititului) și cadrelor didactice (formare profesională în domeniul literației și lucrului cu grupurile vulnerabile) pentru a educa și mobiliza întreaga comunitate în vederea obținerii unor rezultate de durată și a unui impact crescut.

Ne propunem să:

 • Dezvoltăm abilitățile de alfabetizare ale copiilor vulnerabili din școlile partenere din proiect.
 • Creștem accesul profesorilor la cursuri de formare profesională care îi sprijinim în dezvoltarea abilităților de literație a elevilor.
 • Contribuim la conștientizarea părinților cu privire la necesitatea de a stimula lectura printre copii.

 

Facem acest lucru prin:

 • Înființarea de cluburi de lectură în școli în care elevii au acces la o bibliotecă modernă cu titluri de interes pentru vârsta lor, de care se pot bucura într-un mod informal, relaxant, atractiv
 • Organizarea de cursuri de literație pentru profesori și acordarea de sprijin pe parcursul implementării proiectului
 • Evaluarea nivelului de literație al fiecărui copil pentru a putea planifica și adapta activități în funcție de nivel și monitoriza evoluția
 • Organizarea de activități de stimulare a lecturii, în grupuri mici de copii, într-un mod ludic și relaxant pentru ca cei mici să descopere bucuria lecturii și să le dezvolte curiozitatea de a descoperi și înțelege.
 • Încurajarea dialogului și schimbului de opinii. În cadrul activităților se oferă o masă caldă, care reprezintă un real ajutor pentru familiile cu o situație economică precară
 • Tutorat (învățare de la egal la egal) prin care elevii se sprijină reciproc dezvoltându-și sentimentele de comuniune și ajutor reciproc. Copiii devin o resursă pentru semenii lor (mai tineri sau cu abilități mai puțin dezvoltate), se constată o creștere a stimei de sine și a încrederii în propriul potențial
 • Excursii tematice în care copiii au ocazia să iasă din mediul lor cotidian și să viziteze diverse librării, biblioteci sau alte spații în care se promovează lectura.
 • Activități de informare și implicare pentru părinți pentru conștientizarea importanței educației și lecturii în dezvoltarea și viitorul copiilor lor. Sunt oferite resurse și idei pentru a încuraja și facilita lectura în fiecare familie.
 • Activități de voluntariat prin care oamenii buni, susținători ai scopului proiectului, doresc să contribuie la dezvoltarea copiilor.