Orașul Băicoi, jud. Prahova

Partener: CS Aurora Băicoi

Beneficiari: 250 de copii, 200 de părinți și 40 de profesori.

Despre proiect și echipă:

Aurora Băicoi este un club de rugby înființat în anul 2012, care are atât o agendă sportivă, cât și una socială. Se adresează copiilor din Prahova rurală și mic-urbană, unde accesul la servicii sportive și educaționale de calitate poate fi precar. Rugby-ul și proiectele sociale de la Aurora au drept obiectiv ameliorarea acestei probleme de acces. Scopul este ca un copil care devine membru Aurora să se dezvolte sănătos, să devină mai încrezător în propriile forțe, să simtă că are o echipă alături de el, să cunoască lumea mai departe de granițele localității în care locuiește sau de limitele propriei rețele sociale. Practic, încearcă să sprijine eforturile familiei și ale serviciilor publice ale statului român (educație, asistență socială) de a forma un viitor adult responsabil, capabil să furnizeze valoare adăugată pe piața muncii, și care să se simtă membru al societății cu drepturi depline.

Încă de la înființarea clubului am lucrat în zona rurală și mic urbană a județului Prahova. În prezent copiii din cadrul clubului și centrului provin din Băicoi și alte 5 comune din jurul Băicoiului (Florești, Măgureni, Filipeștii de Pădure, Scorțeni, Cocorăștii Mislii). În prezent 75 de copii beneficiază de serviciile noastre socio-educaționale, dar peste 100 de copii sunt înscriși în campionatele regionale și naționale ale Aurorei.

În 2017, cu sprijinul United Way Romania, am renovat o veche anexă aflată în vecinătatea Stadionului de Rugby Aurora Băicoi și am transformat-o în Centru Comunitar.

Centrul Comunitar Aurora este o clădire de 100 mp și este compusă dintr-o sală de curs de aproximativ 60 mp, 2 grupuri sanitare, un duș, birou și bucătărie. Odată renovată clădirea, am început să organizăm activitățile non-formale în mod constant pentru copiii noștri. Scopul Centrului Comunitar este de a crește accesul la educație pentru copii și tineri proveniți din familii dezavantajate, prin crearea unui spațiu comunitar care să deservească la dezvoltarea comunității, printr-o intervenție integrată.

Echipa de proiect este formată dintr-un coordonator și doi antrenori și formatori.

Obiectivele proiectului:

O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;

O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;

O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;

O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;

O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;

O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;

O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;

O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:

Comunitatea pe care o deservește Centrul Comunitar Băicoi este situată în partea centrală a judeţului Prahova, pe o parte și alta a DN1, la circa 20 km nord de Municipiul Ploieşti şi la 16 km faţă de municipiul Câmpina. Băicoi-ul este o comunitate atipică deoarece este oraș, în schimb arată ca o comună mai mare. Chiar dacă Băicoi este oras din 1948, locuitorii simt apartenența la vechile comune devenite acum cartiere ale orașului, mai mult decat la oraș. Din cele 6 cartiere (zone) ale orașului cele mai sărace sunt Dâmbu și Tintea. Copiii centrului provin din aceste zone, dar și din Liliești (acolo unde este situat Centrul comunitar și stadionul), zona de blocuri – ghetou a orașului. O altă parte din copiii noștri provin din comuna Scorțeni, sat Bordeni, cea mai săracă zonă a comunei și comuna cu cele mai multe locuițe improvizate și neracordate la utilități. În Florești copiii centrului provin din zona comunității rrome care locuiesc în camine de nefamiliști. Filipeștii de Pădure a fost una dintre cele mai prospere zone din România deoarece există o exploatare de lignit în comună (din 10.000 locuitori, 6000 lucrau în mină și uzină). După anii ’90 exploatarea a început să fie vândută și desființată, iar zona a fost declarată zonă defavorizată la finalul anilor ’90. Imediat după, aproape 100 de firme mai mari sau mai mici și-au deschis fabrici/ companii în zonă pentru avantajele financiare.

În Băicoi și Filipeștii de Pădure există o comunitate mică de rromi (4%), în schimb în celelalte comunități unde noi lucrăm există un număr mult mai mare de rromi (peste 10% în fiecare comună). În fiecare comunitate există zone ghetou, zone neracordate la utilități și cu locuințe improvizate.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.