Comuna Bucovăț, jud. Timiș

Partener: Asociația Serviciilor Sociale C.O.P.I.I.
Beneficiari: 450 de copii, 350 de părinți și 60 de profesori.

Despre proiect și echipă:

Proiectul ,,Educația-centrul schimbării în comunitate” presupune organizarea de activități educaționale pentru copiii din familiile dezavantajate, care să participe activ la activități de formare și dezvoltare a deprinderilor de scris, citit, prin jocuri didactice și exerciții practic-aplicative, formarea și dezvoltarea deprinderilor de muncă și studiu independente, dar și activități de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală și socială.
Copiii beneficiază și de activități de învățare non-formale și recreative cum ar fi: clubul de lectură, limba engleză cu ajutorul softului educațional Waterford Early Learning, vizite la muzee, ieșiri la teatru, film și altele și primesc rechizite școlare.
Activitățile se desfășoară periodic în cadrul Centrului Comunitar Bucovăț, după un program stabilit în funcție de orarul școlar al fiecărui copil în parte.

Echipa proiectului este formată din coordonator proiect/psihopedagog, asistent social și un educator.

Obiectivele proiectului:
O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;
O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;
O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;
O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;
O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;
O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:
Comunitatea se află într-o zonă rurală, cu probleme multiple: lipsa locurilor de muncă la nivel local, lipsa unei rețele de canalizare și de apă în comunitate, învățământ simultan și lipsa unui program de after school, care îi condiționează pe mulți părinți să nu își poată căuta un loc de muncă în Timișoara sau alte localități din zonă.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.