Sat Carani, comuna Sînandrei, jud. Timiș

Partener: Asociația Timar
Beneficiari: 115 copii, 100 de părinți și 14 profesori.

Despre proiect și echipă:

În cadrul proiectului, copiii din familii dezavantajate participă la activități non formale. Astel, cei mici au un loc în care pot să vină cu regularitate, unde se pot întâlni cu prietenii lor, într-un mediu sigur, supravegheați și pot participa activități educative non formale, realizate de specialiștii din cadrul proiectului, cu dedicare și cu doința de a le transmite copiilor valori și modele pe care poate nu ar fi avut ocazia să le vadă sau să le afle trăind în mediul lor.
Copiii sunt învățați astfel să respecte un program, să țină evidența zilelor în care trebuie să vină la centru și astfel devin mai responsabili. Provenind din mediul rural, unde se desfășoară foarte puține activități educative și recreative, cei mici au, astfel, șansa de a beneficia gratuit de activitățile din cadrul programului, fără grija că lipsa veniturilor le-ar putea aduce restricții.
Specialiștii din cadrul proiectului țin legătura atât cu reprezentanții școlii, cât și cu părinții copiilor. Aceștia sunt deschiși la discuțiile cu părinții și, astfel, pot ajunge mai aproape de copil și de familia acestuia. Părinții sunt încurajați să se implice activ în viața copiilor, să fie mai empatici la problemele celor mici și, astfel, legătura dintre ei să fie mai strânsă.

Proiectul oferă copiilor din comunitate un centru de zi, în care aceștia participă la activități non-formale, servesc o masă și primesc ajutoare materiale/financiare (unde e cazul). De asemenea, familiilor li se oferă sprijin în găsirea unui loc de muncă, în continuarea studiilor și în obținerea unor servicii medicale urgente. În vederea creșterii abilităților parentale, părinții beneficiari, pot participa la cursuri de educație parentală

Echipa proiectului este formată din asistent social, psiholog clinician și psihoterapeut, coordonator proiect (psiholog).

Obiectivele proiectului:
O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;
O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;
O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;
O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;
O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;
O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:
Comunitatea se află în comuna Sînandrei din județul Timiș, în partea de Vest a României. Caraniul se situează la o distanță de 18 km de cel mai apropiat oraș, Timișoara.
În zona deservită există mai multe probleme cu care se confruntă cetățenii. Singurul mijloc de transport care face legătura între sat și oraș este trenul – care are doar câteva curse regulate pe zi, îngreunând accesul locuitorilor la un loc de muncă stabil. Neavând locuri de muncă, părintii sunt nevoiți să își caute surse de venit și să încerce să ofere și copiilor un viitor mai bun, plecând la muncă în străinătate. Astfel, copiii îi văd o dată pe an, această realitate dură a României având consecințe dure pe termen lung.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.