Educația, centrul schimbării în comunitate

Principalul obiectiv al acestui program (cu o durată de 5 ani) este înființarea și susținerea a 12 centre de zi, care funcționează ca hub-uri comunitare.
Beneficiind de o finanțări oferite de Fundațiile Velux și Globalworth, programul ,,Educația, centrul schimbării în comunitate” dezvoltă un model integrat de intervenție, menit să genereze o schimbare de durată în comunitate. Scopul programului este să reducă rata de abandon școlar, prin îmbunătățirea relației din cercul comunitate-școală-familie, care îl are pe copil în centru. În cele 12 Centre Comunitare, 3.500 de copii, 2.800 de părinți și 700 de profesori sunt implicați în peste 1.700 de activități educative.

Programul ,,Educația, centrul schimbării în comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.