Educația, centrul schimbării în comunitate

Principalul obiectiv al acestui program (cu o durată de 5 ani) este înființarea și susținerea a 12 centre de zi, care funcționează ca hub-uri comunitare.
Beneficiind de o finanțări oferite de Fundațiile Velux și Globalworth, programul ,,Educația, centrul schimbării în comunitate” dezvoltă un model integrat de intervenție, menit să genereze o schimbare de durată în comunitate. Scopul programului este să reducă rata de abandon școlar, prin îmbunătățirea relației din cercul comunitate-școală-familie, care îl are pe copil în centru. În cele 12 Centre Comunitare, 3.500 de copii, 2.800 de părinți și 700 de profesori sunt implicați în peste 1.700 de activități educative.

”Managementul sistemic al clasei de elevi”, curs online acreditat organizat de United Way România în colaborare cu Casa Corpului Didactic Timiș

Fundația United Way România, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Timiș (CCD Timiș), cu finanțarea Fundației Globalworth a început din luna ianuarie 2021 o serie de cursuri online acreditate de Ministerul Educației, cu tema ”Managementul sistemic al clasei de elevi”, dedicate profesorilor din toată țara.

Programul de formare ”Managementul sistemic al clasei de elevi” are scopul de a contribui la dezvoltarea competențelor sociale și civice ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Mai exact, este un curs despre gestionarea relațiilor atât cu fiecare copil în parte, dar și cu clasa în general, cu părinții și toți actorii interesați.

La cursul care are durata de 40 de ore, profesorii învață:

– cum să fie mai atenți la nevoile copiilor,

– cât de importantă este relația lor cu copiii în raport cu motivația pentru învățare,

– cum să gestioneze anumite situații și comportamente mai delicate,

– cum să implice părinții,

– cum să-și construiască o rețea de parteneri care să-i sprijine în actul educativ.

 

Programul ,,Educația, centrul schimbării în comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.