Declarație de egalitate în drepturi

● United Way România militează pentru dreptul fiecărui membru al comunității la o viață trăită cu demnitate, indiferent de naționalitate, rasă, etnie, vârstă, religie, gen, identitate de gen și orientare sexuală;
● Recunoaștem că rasismul sistemic și discriminarea, inclusiv etnică, fac parte din istoria noastră. Acestea au creat atitudini ostile față de grupuri și comunități – spre exemplu cea de romi, atitudini care au existat în trecut și persistă în prezent, și pe care căutăm să le înlăturăm;
● Denunțăm fără echivoc rasismul și discriminarea etnică pentru că subminează bunăstarea și vitalitatea comunităților noastre;
• Ne străduim să implicăm membrii comunității, în special cei ale căror voci au fost în mod tradițional marginalizate;
● Ne angajăm să creăm și să menținem un mediu care respectă diverse tradiții, moșteniri și experiențe în comunitățile în care ne aducem aportul;
● Lucrăm cu parteneri, publici și privați care ne împărtășesc valorile, pentru a crea împreună soluții care să asigure că toți oamenii au resursele, sprijinul, oportunitățile și rețelele de care au nevoie pentru a prospera;
● Aspirăm la o comunitate care respectă demnitatea, unicitatea și valoarea intrinsecă a fiecărei persoane; o comunitate capabilă de a-şi susţine membrii în atingerea potenţialului lor maxim.

Context

Conform unui sondaj realizat de Comisia Europeană în anul 2015 românii consideră discriminarea pe criteriul vârstei de peste 55 de ani și pe criteriul dizabilității ca fiind cele mai răspândite (56% pentru ambele categorii). Pe următoarele poziții se situează discriminarea pe criteriul orientării sexuale (52%) și cel pe criteriul originii etnice (51%). În domeniul angajării vârsta de peste 55 de ani reprezintă motiv principal de discriminare (52%). Conform sondajului, cel mai puțin confortabil coleg de muncă ar fi o persoană LGB (59%), transgen sau transsexuală (57%), cu vârsta peste 75 de ani (39%) sau cu dizabilitate (27%). 62% dintre respondenții din România consideră necesară introducerea unor noi măsuri de creștere a nivelului de protecție a grupurilor vulnerabile la discriminare.

Un alt sondaj publicat în 2015 , relevă faptul că o majoritate covârșitoare din populația României consideră că a fost discriminată (75%), în vreme ce doar 29% dintre aceștia știu cum să procedeze din punct de vedere legal în aceste situații. Potrivit aceluiași sondaj, doi din trei cetățeni ai României consideră că discriminarea reprezintă o problemă actuală. Cele mai afectate de discriminare sunt persoanele care trăiesc cu sau sunt afectate de HIV/SIDA (65%), dar și persoanele utilizatori de droguri (57%) sau persoanele cu dizabilități psihice sau fizice (55-56%). Alte categorii predispuse la discriminare sunt: persoanele de etnie romă (49%), persoanele LGBTIQ (49%), și copiii instituționalizați (48%). Sondajul arată totodată că în viziunea persoanelor intervievate discriminarea etnică este tratată în mod prioritar în România. În privinţa domeniilor în care se manifestă discriminarea, cei mai mulţi respondenți au menţionat obţinerea unui loc de muncă (50%), accesul la servicii medicale (45%) și accesul la educaţie.