Notificare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Data actualizării 11 Iulie 2022

1. Introducere
United Way Romania este o fundație înregistrată la la Judecătoria Sectorului 1 și având sediul central în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, etaj 6, zona A, Sector 2, cod 020337 („United Way Romania” sau „Noi”), și, în sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, este operatorul de date cu privire la datele cu caracter personal furnizate și prelucrate pe parcursul relației pe care o aveți cu Noi sau ca urmare a accesării website-ului accesibil la adresa URL www.unitedway.ro („Site-ul web”).
Prezenta Notificare vă informează cu privire la ce se întâmplă cu datele cu caracter personal pe care ni le puteți furniza (adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele complet sau adresa de email) pe parcursul relației pe care o aveți cu Noi (fie în calitate de colaborator, reprezentant al unui colaborator persoană juridică, donator sau reprezentant al unui donator persoană juridică sau voluntar) sau ca urmare a accesării Site-ului web sau a transmiterii unui e-mail în atenția United Way Romania .
Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați-ne la adresa de email: office@unitedway.ro sau la numărul de telefon +40 21 306 4970.

2. Ce categorii de date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră?
United Way Romania prelucrează date cu caracter personal din categoria celor generale, cum ar fi:
● numele, adresa, e-mailul, numărul de telefon, locul de muncă, data nașterii;
● CNP, numărul și seria cărții de identitate; cont bancar;
• detalii despre vizitele dvs. pe Site-ul web și resursele pe care le accesați;
● răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.
United Way Romania nu colectează categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs., în special date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat și nici datele genetice, date biometrice în scopul identificării în mod unic a unei persoane fizice, date referitoare la sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice și nu colectează date cu caracter personal referitoare la condamnări și infracțiuni penale. Prin urmare, vă rugăm să nu transmiteți United Way Romania date dintre cele enumerate în acest paragraf.

3. Cum obținem datele dvs. cu caracter personal?
Obținem datele dvs. cu caracter personal fie direct de la dvs. atunci când ni le furnizați sau când interacționați direct cu noi (de ex.: evenimente, activități de voluntariat, completarea formularului de donații online, solicitarea de fonduri, abonare la newsletter sau vizitarea Site-ului web), fie indirect, de la angajați ai colaboratorilor sau donatorilor pe care îi reprezentați.

4. Pentru ce scopuri folosim datele dvs. cu caracter personal și în baza cărui temei juridic?​

Scopul prelucrării Temei juridic Tip de date cu caracter personal prelucrate
Pentru a vă permite să utilizați Site-ul web și să vă îmbunătățiți experiența pe Site-ul web Prelucrarea este necesară pentru rularea Site-ului web

a.      Informații colectate la accesarea Site-ului web de pe un computer:

  • adresa dvs. IP;
  • tip browser;

b.      Informații colectate la accesarea Site-ului web de pe un dispozitiv mobil:

  • identificator unic de dispozitiv atribuit acelui dispozitiv.
Pentru a putea procesa donațiile primite de la dvs sau pentru a încheia contracte de voluntariat Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea dvs., înainte de a încheia un contract.

a.      informații de contact:

  • nume și prenume;
  • număr de telefon; și
  • adresă de e-mail.

b.      Alte informații, cum ar fi:

·      seria și numărul buletinului de identitate

·      data nașterii;

·      localitate;

·      cont bancar.

Pentru a negocia, încheia și derula diferitele tipuri de contracte încheiate cu donatorul/colaboratorul pe care îl reprezentați

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea dvs., înainte de a încheia un contract.

 

a.      informații de contact:

  • nume și prenume;
  • număr de telefon; și
  • adresă de e-mail.

b.      Alte informații, cum ar fi:

·      seria și numărul buletinului de identitate

·      data nașterii;

·      sex.

 

Pentru a vă oferi mesaje de marketing direct Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. explicit, specific, informat și liber exprimat, care se obține printr-un formular de consimțământ

a.      informații de contact:

·                nume și prenume;

·                adresă de e-mail.

Pentru a vă răspunde la diferite solicitări ca urmare a transmiterii de e-mailuri în atenția United Way Romania Prelucrarea este necesară pentru interesele noastre legitime de a vă răspunde la solicitări și de a rămâne în contact cu dvs.

a.   informații de contact:

•     nume și prenume;

•     număr de telefon; și

•     adresă de e-mail.

b.       înregistrări privind corespondența cu United Way Romania, inclusiv informațiile furnizate de dumneavoastră atunci când ne trimiteți o solicitare.

De asemenea, vă putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru respectarea de către noi a obligațiilor legale (cum ar fi obligațiile legale privitoare la raportări fiscale, desfășurarea auditurilor, păstrarea evidențelor contabile).

5. Cine poate avea acces la datele dvs. cu caracter personal?
În conformitate cu scopurile menționate mai sus, vă putem dezvălui datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari situați în Spațiul Economic European sau în afara Spațiului Economic European:
• Furnizori terți de servicii cărora li s-au încredințat activități de prelucrare și au fost numite corespunzător drept persoane împuternicite de operator, de exemplu: furnizori de servicii cloud, societăți care prestează servicii IT, experți și consultanți.
• Instanțe, autorități de reglementare și administrații publice.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
Vă vom păstra datele cu caracter personal numai pe perioada necesară pentru a duce la îndeplinire scopurile pentru care s-au colectat datele așa cum se precizează în prezenta Notificare.

7. Transferul datelor dvs. cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în țări din cadrul sau din afara Spațiului Economic European (SEE), în special către Statele Unite al Americii.
Unele țări care nu fac parte din SEE sunt recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor conform standardelor SEE. Lista completă a acestor țări este disponibilă la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.
Pentru transferuri din SEE către țări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, am instituit garanții adecvate și corespunzătoare pentru a vă proteja datele cu caracter personal și pentru ca transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie în conformitate cu cerințele și obligațiile prevăzute de legile aplicabile privind protecția datelor, cum ar fi clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană conform Articolului 46 din Regulamentul (UE) General privind Protecția Datelor 2016/679 („RGPD”). Pentru a obține o copie a acestora, contactați-ne la adresa de email: office@unitedway.ro

8. Cum vă prelucrăm și cum vă păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
Cu privire la scopurile precizate anterior, datele cu caracter personal se prelucrează atât prin mijloace electronice cât și manuale, dar nu sunt supuse unui proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) (astfel cum este prevăzut de articolul 22 par. 1 și 4 RGPD) și sunt protejate prin măsuri adecvate de securitate.
United Way Romania s-a angajat să asigure faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt în siguranță. Pentru a preveni accesul sau divulgarea neautorizată a datelor, United Way Romania dispune de măsuri tehnice și organizatorice prin care datele dvs cu caracter personal sunt în siguranță. Personalul United Way Romania și terții pe care îi angajează pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor.

9. Drepturile dvs. cu privire la datele dvs. cu caracter personal
În măsura permisă de prevederile RGPD, aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal pe care vi le prelucrăm:
• să solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• să solicitați primirea sau transmiterea către un alt operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat;
• să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• să vă retrageți consimțământul oricând, fără ca legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia să fie afectată; și
• să depuneți plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.
Pentru a vă exercita drepturile (cu excepția celui de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), ne puteți contacta prin trimiterea unei cereri la office@unitedway.ro .Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
Tratăm cu seriozitate confidențialitatea tuturor evidențelor ce conțin date cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă solicita dovada identității dumneavoastră dacă vă exercitați unul dintre drepturi.
Nu vă vom solicita vreo taxă pentru a vă exercita unul dintre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de a accesa informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vă vom taxa cu o sumă rezonabilă date fiind împrejurările. Vă vom aduce la cunoştinţă orice taxe înainte de finalizarea solicitării dumneavoastră.
Ȋncercăm să răspundem oricăror cereri valabile în termen de o (1) lună, cu excepția cazului în care este extrem de complicat sau ați formulat mai multe solicitări, caz în care termenul de o lună va putea fi prelungit cu două luni. Orice astfel de prelungire vă va fi adusă la cunoştinţă. De asemenea, este posibil să vă cerem clarificări sau informaţii suplimentare menite să ne ajute să vă rezolvăm cererea mai rapid.
Drepturile terților. Nu suntem obligați să respectăm o cerere dacă aceasta ar afecta drepturile și libertățile altor persoane vizate.

10. Actualizarea prezentei Notificări
Putem modifica sau actualiza prezenta Notificare ca urmare a diferitelor interpretări, decizii, opinii privind interpretarea şi aplicabilitatea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Orice actualizări la prezenta Notificare se vor posta pe Site-ul web sub forma unei Notificări revizuite. In cazul în care prezenta Notificarea va fi modificată în sensul în care vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am colectat deja de la dumneavoastră şi în alte scopuri, vă vom notifica și vă vom lăsa să alegeți cum să vă folosim datele cu caracter personal pe viitor.

Completează AICI acordul GDPR pentru cursul ”Managementul Sistemic al clasei de elevi” cu privire la folosirea datelor cu caracter personal