Notificare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Compltează AICI acordul GDPR pentru cursul ”Managementul Sistemic al clasei de elevi” cu privire la folosirea datelor cu caracter personal

1. Introducere

Prezenta notificare are scopul de a descrie practicile pe care United Way România le urmează în ceea ce privește sistemele de management al relațiilor cu partenerii din punctul de vedere al respectării intimității tuturor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și stocate în sistemele noastre.

Notificarea explică ce informații colectăm și cum le procesăm, inclusiv:

● motivele legale și scopul în care folosim informațiile dvs. personale;

● drepturile dvs. în ceea ce privește informațiile personale pe care le deținem despre dvs.;

● cu cine împărtășim informațiile dvs. personale;

● cum păstrăm în siguranță informațiile dvs. personale.

2. Ce tip de date cu caracter personal colectăm despre dumnoavoastră?

United Way România prelucrează următoarele categorii de date:

● numele, adresa, e-mailul, numerele de telefon, locul de muncă, data nașterii;

● CNP, numărul și seria cărții de identitate; cont bancar;

● răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente;

3. Cum obținem informațiile dvs. personale?

Colectăm informații despre dvs. atunci când ni le furnizați sau când interacționați direct cu noi (de ex.: evenimente, activități de voluntariat sau abonare la newsletter).

De asemenea, putem obține informații despre datele dvs. personale prin consultarea unor alte surse, cum ar fi cardul de donație, colectat de către angajatorul dvs. sau prin intermediul formularului de donații online.

4. De ce avem nevoie de informațiile dumneavoastră?

Folosim informațiile dvs. personale în următoarele scopuri:

• Pentru a putea procesa donațiile primite de la dvs.;

• Pentru a vă informa despre campaniile și acțiunile noastre;

• Pentru a răspunde la sau a trata întrebările sau solicitările dvs.;

• În activitatea noastră, inclusiv pentru scopuri interne, cum ar fi auditul, analiza datelor și raportarea către instituțiile statului.

5. Care este temeiul legal în baza căruia utilizăm datele dvs.?

Folosim informațiile dvs. personale pentru a asigura conformitatea cu obligațiile juridice și de reglementare, astfel:

• Pentru că v-ați dat consimțământul. Uneori vă putem solicita consimțământul pentru a folosi informațiile dvs. personale pentru unul sau mai multe scopuri (cum ar fi transmiterea de newsletter);

• În scopuri legitime. Utilizarea informațiilor dvs. personale ne ajută să administrăm și să îmbunătățim activitățile noastre caritabile. De asemenea, ne permite să construim comunicări mai relevante și personalizate cu dvs. în ceea ce privește campaniile și acțiunile noastre;

• Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau acțiunilor în justiție.

6. Cine poate accesa informațiile dumneavoastră?

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este limitat în funcție de necesități. Personalul din cadrul United Way România are acces la informațiile dumneavoastră de contact.

Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terților numai în următoarele situații:

● în cazul în care terțul respectiv este contractat de United Way pentru a facilita, a menține sau a susține activitățile United Way cum ar fi: servicii IT (ex.: E-DEA Works, MailChimp), procesare donații (ex.: ARC), audit, servicii de contabilitate (ex:: KPMG);

● în cazul în care acest lucru este solicitat în mod explicit de dumneavoastră;

● dacă acest lucru este solicitat de autoritățile de reglementare, guvernele și autoritățile de aplicare a legii.

7. Cât timp păstrăm informațiile dvs. personale?

Întotdeauna păstrăm informațiile dvs. personale pe perioada cerută de lege. De asemenea, păstrăm informațiile dvs. personale atunci când este necesar în legătură cu o acțiune în justiție sau o investigație care implică United Way.

8. Transferarea informațiilor dvs. personale în afara țării dvs. de origine

Informațiile dvs. personale pot fi prelucrate de United Way și de furnizorii terți de încredere. United Way nu transferă informațiile dvs personale către nici o țară terță.

În situațiile în care furnizorii noștri de încredere transferă datele dvs. personale (din motive legate de eficientizare activității) către terțe țări în care legile privind confidențialitatea datelor ar putea să nu fie echivalente cu legile din țara dvs. de origine, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale rămân protejate și în siguranță atunci când sunt transferate în afara țării. Aceste măsuri includ acorduri de transfer de date care implementează clauze de protecție a datelor cu caracter personal.

9. Protecția informațiilor dvs. personale

United Way s-a angajat să asigure faptul că datele dvs cu caracter personal sunt în siguranță. Pentru a preveni accesul sau divulgarea neautorizată a datelor, United Way dispune de măsuri tehnice și organizatorice prin care datele dvs cu caracter personal sunt în siguranță. Personalul United Way și terții pe care îi angajează pentru prelucrarea informațiilor dvs personale sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor.

10. Drepturile dvs.

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

• Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de United Way, conform celor prevăzute în prezentul document;

• Dreptul de acces – dreptul de a solicita de la United Way informații cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale, inclusiv să primiți o copie a informațiilor dvs. personale;

• Dreptul la rectificare – dreptul de a solicita corectarea și/sau completarea informațiilor dvs. personale;

• Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor dvs. personale sau să obiectați împotriva prelucrării;

• Dreptul de opoziție – dreptul de a refuza prelucrarea informațiilor dvs. personale pentru scopuri de marketing direct;

• Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține ștergerea datelor dvs personale, doar în situațiile reglementate de lege (de ex.: în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală);

• Dreptul de retragere a consimțământului – dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale (în cazul în care United Way prelucrează informațiile dvs. personale în baza consimțământului exprimat);

• Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a solicita primirea sau transmiterea către o altă organizație, într-o formă prelucrabilă electronic, a informațiilor personale pe care le-ați furnizat către United Way;

• Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere la autoritatea locală de supraveghere, dacă drepturile dvs. privind confidențialitatea sunt încălcate sau dacă ați avut de suferit în urma prelucrării ilegale a informațiilor dvs. personale;

11. Contactați-ne

Operatorul de date cu caracter personal este United Way România.

Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați-ne la adresa de email: office(@)unitedway.ro sau la numarul de telefon +40 21 306 4970.