InnoMate – Inovație pentru viitor

InnoMate – inovație pentru viitor

Conform unui raport elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD, octombrie 2018 ) privitor la abilitățile, competențele și cunoștințele necesare în România la angajare, la nivelul țării noastre se constată o nevoie crescută de dezvoltare a abilităților verbale, de folosire a informațiilor în rezolvarea de probleme, de dobândire și folosire eficientă a informațiilor vizuale, a competențelor de rezolvarea a problemelor complexe, competențelor sociale, coordonare, negociere, managementul timpului, dar și a celor legate de managementul resurselor.

InnoMate – Inovație pentru viitor este un proiect United Way derulat în licee începând cu anul 2021. Se bazează pe o curriculă dezvoltată și adaptată în anul 2020 de United Way România pentru a răspunde nevoilor elevilor de a se dezvolta și a-și planifica drumul profesional. Este adresat tinerilor aflați în dezavantaj socio-economic, în situație de vulnerabilitate socială sau cu dificultăți școlare. Scopul este acela de a dezvolta competențe și abilități care să completeze cunoștințele dobândite în școală pentru a crește șansele de angajare și a realiza o bună integrare în piața fortei de muncă.

Liceele în care intervenim au fost selectate ținând cont de nivelul de promovabilitate, rezultatele la testarile naționale și situația socială și economică a elevilor astfel încât tinerii cu cea mai mare nevoie de susținere să poată beneficia de proiect și să fie încurajați pentru a-și croi un drum profesional. Ca de altfel toate proiectele derulate de United Way România, InnoMate – Inovație pentru viitor vizează un impact de lungă durată  și abordează o metoda integrată de intervenție, intervenind în special în rândul tinerilor, dar și al cadrelor didactice, prin formare și dezvoltare de noi competențe și abilități care să le ajute în lucrul cu elevii.

 

Prin InnoMate- Inovație pentru viitor:

  • Oferim servicii de consiliere în carieră pentru tineri.
  • Dezvoltăm abilitățile antreprenoriale, softskills și metacompetențe pentru liceeni aflați în situație de dezavantaj social și/ sau economic
  • Creștem accesul cadrelor didactice la specializare în domeniul consilierii vocaționale și al dezvoltării abilităților antreprenoriale.

Facem acest lucru prin:

  • Cursuri de formare de formatori pe baza curriculei de antreprenoriat InnoKit dezvoltată de United Way România în parteneriat cu colegii din United Way Ungaria. Traineri United Way și ai partenerilor noștri în proiect sunt formați pentru a pregăti ulterior cadre didactice în utilizarea InnoKit în lucrul cu elevii.

Curricula are un caracter practic-aplicativ și are ca scop dezvoltarea de abilități antreprenoriale prin exerciții practice individuale și de grup care susțin elevul să dezvolte abilitățile de comunicare și lucru în echipă, creativitatea și rezolvarea de probleme, managementul timpului și atenția la detalii, dar și metacompetențe de timpul design thinking, autodisciplina, gândire antreprenorială.

  • Cursuri de specializare profesională a cadrelor didactice în consiliere vocațională livrate prin furnizori acreditați, în urma cărora profesorii dobândesc calificarea de consilier vocațional (COR 242315).
  • Cursuri de instruire și formare a cadrelor didactice în utilizarea curriculei InnoKit.
  • Consiliere vocațională a tinerilor liceeni prin sesiuni de consiliere individuală pe durata cărora se lucrează în vederea autocunoașterii, dezvoltării de abilități, evaluării intereselor și stabilirii propriului plan educațional sau de carieră, dar și consiliere în carieră de grup în caqre vor afla informații despre portofoliul de angajare, strategii de căutare a unui loc de muncă, pregătirea pentru interviu și legislația muncii.
  • Activități de dezvoltare abilități antreprenoriale în rândul tinerilor organizate sub forma Cluburilor de antreprenoriat, finalizate cu un concurs de antreprenoriat care vor premia cele mai bune idei dezvoltate de elevi pe durata proiectului. Activitățile se vor desfășura conform curriculei și manualului de antreprenoriat Innokit, în grupe de tineri care vor dezvolta idei și planuri de afaceri.
  • Activități de voluntariat și evenimente cu invitați speciali destinate motivării tinerilor, activități prin care vor dobândi informații pentru o mai bună înțelegere a anumitor profesii sau meserii.