Comuna Jilava, jud. Ilfov

Partener: Fundația Providența
Beneficiari: 280 de copii, 220 de părinți și 33 de profesori.

Despre proiect și echipă:

În cadrul proiectului ,,Educația – centrul schimbării în comunitate” copiii beneficiază de servicii integrate oferite în cadrul centrului comunitar care a fost dotat și echipat într-o sală de clasă din incinta Școlii Gimnaziale, sală pusă la dispoziția proiectului de conducerea școlii.
Copiii beneficiază de o masă caldă, de activități educative non formale, de tutorat, activități cu voluntari (vizite în companii) sprijin material, îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă personală, produse alimentare, ghiozdane echipate la început de an școlar, cadouri de Crăciun, de Paște și de Ziua Copilului.

De asemenea, familiilor li se oferă consiliere socială, educație parentală, precum și sprijin în găsirea unui loc de muncă, în continuarea studiilor și în obținerea unor servicii medicale urgente. Cadrele didactice sunt sprijinite în dezvoltarea abilităților profesionale de lucru cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate.

Proiectul are în vedere și organizarea de diverse excursii. Astfel, copiii sunt scoși din comunitate și vizitează locuri diferite, sunt ajutați să petreacă timp împreună cu prietenii lor și să lase deoparte, pentru o vreme, grijile.

Echipa este alcatuită dintr-un coordonator și 2 cadre didactice.

Obiectivele proiectului:
O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;
O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;
O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;
O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;
O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;
O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:
Centrul Comunitar Jilava este realizat în colaborare cu Școala nr. 2 Jilava. Această școală este amplasată într-o zonă în care trăiește o comunitare însemnată de Romi: 80% dintre elevii de aici sunt romi, afectați, ca în multe alte locuri din România, de discriminare. Cea mai mare parte a elevilor provin din familii cu venituri foarte mici.
În zona limitrofă nu există locuri de muncă, iar majoritatea familiilor au venituri mici, sunt familii monoparentale sau foarte numeroase. În localitate nu există farmacie, ci doar în comună.
Mulți părinți sunt plecați în străinătate pentru a munci, iar copiii sunt lăsați în grija altor rude.
Pericolul consumului de droguri în rândul copiilor este ridicat.
În zonă – plină de câini și gunoaie – există o groapă unde anumite companii aruncă produse alimentare expirate, iar familiile sărace merg în acest loc insalubru să caute și să consume aceste produse, care constituie un adevărat pericol pentru sănătate.
Localnicii și-au construit case – rămase neterminate – pe un teren agricol, unde nu au acces la rețeaua de electricitate, nici la canalizare, sau gaze, iar străzile sunt neasflatate. În zonă există o rețea de electricitate, familiile s-au racordat illegal la rețeaua electrică, prin improvizații care duc la electrocutări. De asemenea, familiile sunt amendate ocazional de jandarmi, din acest motiv.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth..