Comuna Masloc, jud. Timiș

Partener: Asociația Timar
Beneficiari: 280 de copii, 220 de părinți și 33 de profesori.

Despre proiect și echipă:

Scopul proiectului este creșterea accesului la educație pentru copii și tineri proveniți din familii dezavantajate, prin crearea unui spațiu comunitar care să deservească dezvoltarea comunității, printr-o intervenție integrată.
Principalele activități derulate în cadrul proiectului sunt înființarea și organizarea unui Centru Comunitar care deservește comunitatea și activități de educație non-formală. În cadrul centrului comunitar, copiii beneficiază de activități de învățare non-formale, participă la activități de tutorat, primesc o masă și ajutoare materiale/financiare (unde este cazul). De asemenea, familiilor li se oferă consiliere socială, educație parentală, precum și sprijin în găsirea unui loc de muncă, în continuarea studiilor și în obținerea unor servicii medicale urgente. Cadrele didactice sunt sprijinite în dezvoltarea abilităților profesionale de lucru cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate.
Echipa este formată dintr-un profesor pentru învățământul primar și profesor de Limba engleză, psihoterapeut și sociolog.

Obiectivele proiectului:
O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;
O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;
O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;
O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;
O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;
O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:
Comunitatea de află în zona nord-estică a județului Timiș, la 45 de km de Timișoara.
În satul Alioș, din comuna Masloc, există o zonă de tip mahala, cu case și adăposturi improvizate, cu comunități extrem de sărace (rome, dar nu numai). Pe lângă casele din chirpici au fost ridicate numeroase cocioabe și adăposturi improvizate (din plastic, cartoane și lemn). Deși casele și adăposturile sunt în general foarte mici, amplasate haotic, una lângă alta și au o suprafață cuprinsă între 6 și 40 de metri pătrați, în ele locuiesc familii mari, cu mulți copii. În zonele de tip mahala, comunitatea este răspândită pe un teritoriu întins, ceea ce îngreunează și mai mult rezolvarea problemelor lor. Prin urmare, multe din aceste zone sunt insalubre și expuse riscurilor climatice, cum ar fi ploile abundente sau inundațiile.

O altă mare problemă a acestor zone, pe lângă sărăcia extremă și condițiile de trai mizere, este lipsa actelor de identitate și de proprietate.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.