Educație

,,EDUCAȚIA ESTE PREMISA PROGRESULUI, ÎN FIECARE SOCIETATE, ÎN FIECARE FAMILIE”  (Kofi Anan)

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu toate acestea, în România, numai o treime dintre copiii defavorizaţi termină şcoala generală. Când părinții lor se luptă pentru traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Iar fără oportunități reale și acces continuu la educație, mulți dintre acești copii riscă să ajungă la rândul lor adulți în dificultate, care nu-și vor putea susține familia.

United Way crede în abordarea integrată a educației. Educația înseamnă mai mult decât o clasă, mai mult decât un profesor. Pentru ca un copil sau un tânăr să aibă acces la educație de calitate este nevoie de implicarea tuturor membrilor comunității pentru a crea un mediu propice învățării, unde visurile sunt încurajate și oportunitățile oferite celor care au nevoie de ajutor.

Principalele noastre programe în educație sunt Învață să reușești și Educația – Centrul Schimbării în Comunitate.

În anul 2021, United Way România a sprijinit un număr de 8.597 de copii, din medii defavorizate, să nu își întrerupă educația, astfel:

6.049 de copii, din comunități sărace, au fost sprijiniți să meargă la școală și grădiniţă;
2.130 de copii, spitalizați pe o perioadă lungă de timp, au participat la programe educative și de terapie prin artă;
418 copii, din medii defavorizate, au beneficiat de activități de literație;
727 de profesori au participat la cursul Managementul sistemic al clasei de elevi, iar alți 179 de profesori au participat la Academia Profesorilor, îmbunătățindu-și metodele de lucru cu copiii din medii defavorizate.
803 părinți au fost susținuți să își dezvolte abilitățile parentale, participând la întâlnirile din Academia Părinților, iar alți 348 au beneficiat de consiliere psiho-socială

 

 

ÎNVAȚĂ SĂ REUȘEȘTI

Programul „Învață să reușești” previne abandonul școlar în comunitățile sărace urbane și rurale, unde nu educația copiilor este prioritatea, ci lupta zilnică a părinților pentru a găsi resurse necesare supraviețuirii.

„Învață să reușești“ are o abordare integrată, în cadrul căreia acțiunile sunt concentrate asupra nevoilor copilului. Părinți, profesori, voluntari și asociații nonguvernamentale locale lucrează împreună pentru rezolvarea problemei abandonului școlar, care nu este una a copilului, ci a întregii comunități.

Astfel, șansele copiilor de a rupe barierele sărăciei și de a avea un impact pozitiv în comunitate cresc semnificativ. Până în acest moment, peste 6.800 de copii au fost înscriși în program.

Abandonul școlar și lipsa oricărei forme de învățământ reprezintă o problema gravă în România și, fără o intervenție integrată, va continua să se accentueze în multe comunități.

Programul „Învață să reușești” își dorește să îmbunătățească viețile copiilor prin acces la educație, iar principalele sale obiective sunt:

– Creșterea prezenței școlare a copiilor din medii vulnerabile;

– Îmbunătățirea situației școlare a copiilor aflați în program prin activități de tutorat și mentorat;

– Îmbunătățirea abilităților de predare și empatizare a profesorilor care lucrează cu copii din medii dezavantajate;

– Creșterea numărului de adolescenți care își continuă educația și se pregătesc pentru intrarea pe piața muncii;

– Dezvoltarea gradului de conștientizare a importanței educației la nivelul părinților.

 

Activitățile principale

1. Program after-school

Copiii primesc asistență personalizată și suport educațional în centrele de zi partenere și în programe sociale de after-school. De asemenea, beneficiază de ajutor în efectuarea temelor și în recuperarea decalajelor educaționale, îmbunătățindu-și astfel rezultatele școlare.

 

2. Ajutor material pentru copii

Sărăcia este principala cauză a absenteismului școlar. De aceea, este imperativ să ne asigurăm că școala este gratuită pentru copiii din medii defavorizate.

În cadrul proiectului, copiii beneficiază zilnic de o masa caldă sau o gustare sănătoasă, precum și de ajutor financiar prin asigurarea de rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă și medicamente;

Pentru perioada vacanțelor de vară, când, în general, copiii din medii defavorizate nu mai iau contact cu nicio formă de educație, riscând să piardă din cunoștințele acumulate în timpul anului școlar, prin intermediul programului aceștia continuă să participe la activitățile din centre sau primesc kit-uri educaționale care includ cărți, materiale creative și jocuri educaționale.

 

3. Academia Profesorilor

Cursurile ajută profesorii să își îmbunătățească metodele de lucru cu copiii din medii defavorizate;

Activitățile Academiei au la bază o curriculă dezvoltată de către specialiștii din programele United Way. Temele sunt: comunicare și relaționare în mediul școlar, abordarea pozitivă a comportamentelor dificile, relația tripartită părinte-copil-școală, managementul clasei de elevi în școlile incluzive, rolul școlii în comunitate, relația cu instituții și alți actori reprezentativi în comunitate și tehnici și metode de stimulare a învățării active.

 

 

4. Activități cu tutori și mentori voluntari

Voluntarii oferă sprijin copiilor la citit, scris, matematică și la efectuarea temelor, atât în timpul anului școlar, cât și în vacanța de vară.

Programul de mentorat este dedicat adolescenților din proiect și își dorește să facă din voluntarii United Way modele de viață pentru beneficiari.

 

5. Academia Părinților

Lunar, părinții participă la întâlnirile din cadrul Academiei Părinților, unde își îmbunătățesc abilitățile de parenting. Aceste întâlniri sunt facilitate de psihologi sau asistenți sociali și au scopul de a dezvolta relația dintre copii, părinți și școală.

 

 

 

EDUCAȚIA – CENTRUL SCHIMBĂRII ÎN COMUNITATE

Prin acest program cu o durată de 5 ani au fost înființate 12 centre de zi, care funcționează ca hub-uri comunitare. Având la bază bunele practici ale proiectului „Învață să reușești” și beneficiind de o finanțare oferită de Fundația Velux și Fundația Globalworth, programul „Educația – centrul schimbării în comunitate” dezvoltă un model integrat de intervenție, menit să genereze o schimbare de durată în comunitate. Scopul proiectului este să reducă rata de abandon școlar prin îmbunătățirea relației din cercul comunitate-școală-familie, concentrându-se asupra copilului.

Programul se bazează pe convingerea că potențialul copiilor în schimbarea unei comunități este enorm „Educația – centrul schimbării în comunitate” este dezvoltat cu precădere în comunitățile rurale (din județele Călărași, Cluj, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Timiș). Pentru dezvoltarea personală a copiilor, programul se distinge prin numeroase activități de educație non-formală: cluburi de citit și de pictură, ateliere de utilizare a unui PC, prezentări despre reguli de bază pentru o igienă corespunzătoare, workshop-uri pe diferite teme, activități sportive, vizite la muzee și alte activități care le îmbunătățesc abilitățile de comunicare.