Educație pentru viitor

Educație pentru viitor

Rata abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din familii și medii defavorizate din România este în continuă creștere. Efectele cumulate ale Pandemiei cu COVID-19 și ale Războiului din Ucraina au accentuat și mai mult această problemă. Copiii vulnerabili au fost puși în situații de dificultate fără precedent (izolare și lipsuri materiale) și, implicit, trec printr-un risc și mai mare de abandon școlar.

În 2022 și 2023, United Way cu susținerea Kaufland România implementează proiectul ”Educație pentru viitor”, dedicat copiilor vulnerabili, părinților lor și cadrelor didactice care lucrează cu aceștia.
Obiectivele proiectului în funcție de grupul-țintă:

Pentru copii:

 • Program școală după școală unde copiii sunt ajutați să-și îndeplinească sarcinile școlare curente și remediale. În cadrul acestuia, elevii primesc masă caldă și suport material.
 • Organizare activități de învățare non-formală: educație pentru mediu, sănătate, competențe digitale, cluburi de lectură, activități STEM.
 • Tutorat (peer learning) – trecerea de la statutul de beneficiar la cel de resursă, creșterea stimei de sine și dezvoltarea spiritului de colegialitate și întrajutorare.

Pentru părinți:

 • Informare, consiliere și sprijin prin sesiuni de educație parentală bazate pe curricula dezvoltată anterior de UWRo (managementul stresului și furiei, dezvoltarea relației părinte-copil bazate pe încredere, dezvoltarea copilului, comunicare, educație si disciplinare pozitivă).
 • Activități educaționale părinte–copil (creativitate, literație, dezvoltare personală).

Pentru cadre didactice:

 • Formarea cadrelor didactice privind dobândirea de competențe în lucrul cu copiii și familiile vulnerabile: curs acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și curs de dezvoltare a abilităților de literație și gândire critică la copii.

Pentru comunitate:

 • Evenimente de promovare și dezvoltare a abilităților de citit și a importanței educației. În 2022, ne-am concentrat atenția pe acțiuni de promovare a educației în cinci comunități unde ne-am desfășurat activitatea. Acestea au constat în ateliere, piese de teatru, spectacole și expoziții în aer liber. În 2023, evenimentele vor avea ca focus promovarea lecturii în 10 comunități, prin organizarea de ateliere de literație, lectură în spații publice, colectă de cărți și distribuirea acestora către copiii din comunitățile vizate.

Rezultatele proiectului ”Educație pentru viitor” desfășurat în 2022

 • 1.049 de copii au participat la evenimentele de promovare a educației;
 • 316 copii au participat la activități de suport pentru îndeplinirea sarcinilor școlare curente și remediale precum și la activități de învățare non-formală;
 • 96 de copii au participat la activități de tutorat, peer-learning;
 • 316 copii au beneficiat de ajutor material, masă caldă în timpul activităților proiectului, dar și ghiozdane și rechizite, pachete cu alimente, vouchere de cumpărături pentru îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă, produse de igienă, cadouri de Crăciun, achitarea unor facturi de utilități și de analize medicale;
 • 152 de părinți au luat parte la sesiunile de informare, consiliere și sprijin prin sesiuni de educație parentală și activități educaționale părinte–copil;
 • 93 de cadre didactice au participat la cursul acreditat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu casa corpului Didactic Timiș ”Managementul sistemic al clasei de elevi” iar 7 specialiști din proiect au beneficiat de cursuri de educație privind protecția mediului și resurse digitale;
 • 75 de voluntari au oferit în total 258 de ore de voluntariat: activități cu copii de grup sau individuale, online sau față-în-față.

La evaluarea în 2022 a proiectului de către copii, părinți și cadre didactice, am primit un feedback foarte bun. Astfel:

95% dintre copiii care au răspuns chestionarelor noastre au spus că le-a plăcut foarte mult să participe la activitățile proiectului;

96% dintre părinți au evaluat la maxim importanța activităților proiectului în general pentru familia lor;

91% dintre cadrele didactice au apreciat cursurile de formare profesională la care au participat în cadrul proiectului ca oferind soluții practice și oportunități reale de schimb de experiență.

Pentru mai multe detalii privind feedback-urile beneficiarilor puteți accesa Raportul privind analiza chestionarelor de satisfacție a beneficiarilor în cadrul proiectului ”Educație pentru viitor”.
Rezultatele obținute în 2022, dar și reacțiile adunate de la copii, părinți și cadre didactice au stat la baza deciziei de a continua și dezvolta proiectul în colaborare cu Kaufland România până cel puțin la finalul de an școlar 2023 – 2024.