Învață să reușești

Programul „Învață să reușești” previne abandonul școlar în comunitățile sărace urbane și rurale, unde nu educația copiilor este prioritatea, ci lupta zilnică a părinților pentru a găsi resurse necesare supraviețuirii.

„Învață să reușești“ are o abordare integrată, în cadrul căreia acțiunile sunt concentrate asupra nevoilor copilului. Părinți, profesori, voluntari și asociații nonguvernamentale locale lucrează împreună pentru rezolvarea problemei abandonului școlar, care nu este una a copilului, ci a întregii comunități.
Astfel, șansele copiilor de a rupe barierele sărăciei și de a avea un impact pozitiv în comunitate cresc semnificativ. Până în acest moment, peste 6.800 de copii au fost înscriși în program.

Abandonul școlar și lipsa oricărei forme de învățământ reprezintă o problema gravă în România și, fără o intervenție integrată, va continua să se accentueze în multe comunități.

Programul „Învață să reușești” își dorește să îmbunătățească viețile copiilor prin acces la educație, iar principalele sale obiective sunt:

  • Creșterea prezenței școlare a copiilor din medii vulnerabile;
  • Îmbunătățirea situației școlare a copiilor aflați în program prin activități de tutorat și mentorat;
  • Îmbunătățirea abilităților de predare și empatizare a profesorilor care lucrează cu copii din medii dezavantajate;
  • Creșterea numărului de adolescenți care își continuă educația și se pregătesc pentru intrarea pe piața muncii;
  • Dezvoltarea gradului de conștientizare a importanței educației la nivelul părinților.

Activitățile principale

1. Program after-school
Copiii primesc asistență personalizată și suport educațional în centrele de zi partenere și în programe sociale de after-school. De asemenea, beneficiază de ajutor în efectuarea temelor și în recuperarea decalajelor educaționale, îmbunătățindu-și astfel rezultatele școlare.

2. Ajutor material pentru copii
Sărăcia este principala cauză a absenteismului școlar. De aceea, este imperativ să ne asigurăm că școala este gratuită pentru copiii din medii defavorizate.
În cadrul proiectului, copiii beneficiază zilnic de o masa caldă sau o gustare sănătoasă, precum și de ajutor financiar prin asigurarea de rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă și medicamente;
Pentru perioada vacanțelor de vară, când, în general, copiii din medii defavorizate nu mai iau contact cu nicio formă de educație, riscând să piardă din cunoștințele acumulate în timpul anului școlar, prin intermediul programului aceștia continuă să participe la activitățile din centre sau primesc kit-uri educaționale care includ cărți, materiale creative și jocuri educaționale.

3. Academia Profesorilor
Cursurile ajută profesorii să își îmbunătățească metodele de lucru cu copiii din medii defavorizate;
Activitățile Academiei au la bază o curriculă dezvoltată de către specialiștii din programele United Way. Temele sunt: comunicare și relaționare în mediul școlar, abordarea pozitivă a comportamentelor dificile, relația tripartită părinte-copil-școală, managementul clasei de elevi în școlile incluzive, rolul școlii în comunitate, relația cu instituții și alți actori reprezentativi în comunitate și tehnici și metode de stimulare a învățării active.

4. Activități cu tutori și mentori voluntari
Voluntarii oferă sprijin copiilor la citit, scris, matematică și la efectuarea temelor, atât în timpul anului școlar, cât și în vacanța de vară.
Programul de mentorat este dedicat adolescenților din proiect și își dorește să facă din voluntarii United Way modele de viață pentru beneficiari.

5. Academia Părinților
Lunar, părinții participă la întâlnirile din cadrul Academiei Părinților, unde își îmbunătățesc abilitățile de parenting. Aceste întâlniri sunt facilitate de psihologi sau asistenți sociali și au scopul de a dezvolta relația dintre copii, părinți și școală.