”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, POCU/717/5/1/, cod proiect 139608

United Way România lansează proiectul ”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, în cofinanțare cu Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Data: 22.11.2021

Fundația United Way of Romania – Drumul Împreună România, biroul Timișoara lansează proiectul ”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, POCU/717/5/1/, cod proiect 139608, cofinanțat de Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Proiectul are drept obiectiv, scăderea riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru 115 persoane (din care 36 din cadrul minorității rome) pe teritoriul GAL Freidorf Timișoara, prin oferirea de servicii educaționale.

Pentru atingerea obiectivului, United Way România va colabora în parteneriat cu:
– Societatea pentru Copii și Părinți – SCOP, organizație neguvernamentală înființată în Timișoara în anul 1996.
– Școala Gimnazială nr.15 Timișoara – instituție de învățământ, situată în Timișoara, zona Steaua Fratelia, de pe teritoriul GAL Freidorf.
Beneficiarii proiectului ”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, sunt 85 copii, cu vârste cuprinse între 6-15 ani (45 elevi în ciclul primar și 40 în ciclul gimnazial) aflați în risc de sărăcie și excluziune socială și 30 de adulți, membri ai familiei, care au domiciliu sau sunt rezidenți pe teritoriul GAL Freidorf. Din totalul persoanelor care aparțin grupului țintă, minim 36 de persoane aparțin minorității rome, din care minim 30 de copii și 6 adulți.
Obiectivul va fi atins prin implicarea tuturor părților importante în actul educativ: elevi, cadre didactice, părinți. Pentru fiecare grup-țintă, United Way în colaborare cu partenerii are pregătite acțiuni țintite.

Astfel, elevii beneficiari vor participa la Școală după școală și Școală estivală, de servicii sociale licențiate precum și de măsuri de acompaniere adaptate nevoilor și specificului beneficiarilor – acordarea de sprijin financiar. În acest fel, copiii vor primi sprijinul necesar pentru a-și continua educația.
Cadrele didactice vor fi pregătite pentru lucrul cu copii din zonele dezavantajate prin formare profesională. Vor fi dezvoltate 10 parteneriate cu organizații publice și private implicate în prevenirea abandonului școlar din comunitate.
Părinții vor avea acces la servicii sociale și educație parentală.

Rezultate așteptate:
45 elevi din învățământul primar (6-10 ani) aflați în risc de sărăcie și excluziune socială vor primi sprijin educațional;
40 elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) aflați în risc de sărăcie și excluziune socială vor primi sprijin educațional;
30 adulți, membri ai familiei vor beneficia de servicii sociale;
30 elevi din învățământul primar (6-10 ani), respectiv din învățământul gimnazial (11-14 ani) de etnie romă, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială vor primi sprijin educațional;
6 adulți, membri ai familiei, de etnie romă, vor beneficia de servicii sociale;
1 comunitate marginalizată va beneficia de sprijin educațional, informațional și financiar;
1 serviciu social va fi înființat la nivelul teritoriului GAL Freidorf.

Proiectul are valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.791.087,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 91.407,76 lei, valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 2.859,93, așadar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,885,354.75 lei.
”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, în cofinanțare cu Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 se va desfășura pe o perioadă de 18 luni în intervalul 04.11.2021-03.05.2023.

Persoană de contact pentru detalii legate de proiect:
Ada Gabor,
Manager de proiect.
ada.gabor@unitedway.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Actualizare: 22.02.2022

Principalele activități ale proiectului desfășurate pentru atingerea rezultatelor

Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii

  • Programul ”Școală după Școală” pentru elevi din nivelul de învățământ primar (45 de elevi) și gimnazial (40 de elevi) oferiră sprijin la efectuarea temelor sau pregătirea pentru evaluările naționale și participarea la activități de învățare nonformale. Toți elevii au asigurate o masa caldă zilnică și rechizitele și materialele educaționale necesare.
  • Școala estivală asigură accesul celor 85 de copii beneficiari la activități de învățare non-formale, dar și la excursii și activități cu voluntari, membri ai comunității. Și în perioada verii, elevii au asigurate o masa caldă zilnică și rechizitele și materialele educaționale necesare.

Sprijin financiar

  • Pentru a acoperi nevoile elementare necesare pentru participarea copiilor la școală și activitățile proiectului, cei 85 de copii beneficiari primesc tichete sociale lunare în valoare de 100 lei/ lună.

Educație parentală

  • În cadrul acestei activități, pe de o parte, părinții participă la sesiuni de educație parentală, iar pe de altă parte sunt formați si specialiști din comunitate care să poată implementa astfel de programe cu părinții cu care lucrează. La baza acestui demers stă programul United Way de educație parentală ”Părinți implicați, copii încrezători”.

Pregătirea cadrelor didactice pentru lucrul cu copii din zonele dezavantajate

  • Curs autorizat ANC ”consilier vocațional”,
  • Curs de utilizare a metodelor de predare/învățare activ participative, interactive, centrate pe copil prin utilizarea tehnologiei,
  • Curs de pregătire pentru stimularea dezvoltării gândirii critice la copii

 

Actualizare 16.05.2022

Educația parentală, esențială în succesul proiectului ”Învață să reușești”

United Way România abordează problema abandonului școlar în complexitatea ei și implică toți actorii care pot influența parcursul educațional al copilului. Astfel, o componentă esențială în cadrul proiectului ”Învață să reușești” o reprezintă părinții și cei care lucrează cu aceștia.

Formare de educatori parentali: 12 specialiști (asistenți sociali, psihologi, cadre didactice) de la instituții și școli partenere la nivel de GAL Freidorf, participă la cursuri de formare care le vor fi de folos în lucrul cu părinții copiilor aflați la risc de abandon școlar. Școlile partenere sunt: Școala Gimnazială nr.15, Școala Gimnazială nr.6, Centrul de zi ”Sfântul Nicolae” din cadrul DASM Timișoara, Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții în Regim de Urgență în Domeniul Protecției Copilului Timișoara, Societatea pentru Copii și Părinți – SCOP Timișoara.

Educație parentală: 15 părinți au început și ei cursul de educație parentală pe baza curriculei dezvoltate de United Way, adaptate nevoilor acestui grup-țintă. Fiecare sesiune are o tematică specifică și oferă părinților posibilitatea de a discuta despre teme importante ale relației lor cu copilul împreună cu un specialist. Principalele teme abordate sunt: gestionarea stresului și furiei, atât la copil, cât și la părinte, comunicarea verbală și non-verbală cu copilul, atașamentul sigur al copilului-baza relației de încredere, dezvoltarea copilului, educație și disciplinare pozitivă.

Alături de cursurile adresate specialiștilor, aceste sesiuni asigură rețeaua de suport pentru copiii care altfel, din lipsă de sprijin și încurajări din partea persoanelor esențiale pentru dezvoltarea lor, ar abandona școala și ar perpetua cercul sărăciei în care se află în prezent.

 

Actualizare 24.08.2022

Școala estivală – învățare prin experimentare

Vacanța mare oferă timp pentru descoperire prin călătorii. Acest adevăr nu este valabil și în cazul copiilor din familii dezavantajate. Din lipsă de alte opțiuni, ei petrec timpul pe stradă, fără vreun beneficiu pentru dezvoltarea lor.

De aceea, pentru a folosi acest timp prețios, am organizat  în cadrul proiectului „Învață să reușești- Servicii integrate în comunitate”, POCU/717/5/1/ Cod MySMIS 2014: 139608” Școala estivală.

Activități sportive și de mișcare, educație rutieră, club de creativitate, club IT, utilizarea softului de învățare a limbii engleze, educație ecologică, dezvoltare personală, comunicare interpersonală, dezvoltarea autonomiei personale sunt doar câteva dintre principalele activități în care s-au implicat copiii.

Desigur, pentru a nu uita materia parcursă la școală, printre acțiunile de învățare prin experimentare au fost intercalate de activități remediale la limba română și matematică, atât pentru copiii din clasele primare, cât și pentru cei care s-au pregătit pentru Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a.

Pentru elementul de noutate și de stimulare a creșterii interesului pentru activitățile non-formale, am primit ajutorul a opt voluntari. O parte au organizat atelierul pe tema educației rutiere, alții atelierele de educație non-formală; activități sportive cu copiii și atelierul de creație în cadrul căruia copiii au învățat cum să modeleze lutul.

Și pentru că o vacanță fără excursie nu e o experiență completă, copiii au vizitat în premieră centrul Municipiului Oradea, Grădina Zoologică din Oradea și Peștera Urșilor.

Actualizare 21.11.2022

Cu forțe noi, pentru un nou an școlar

Lunile toamnei au adus copiii înapoi în bănci, dar și la activitățile proiectului. La rândul lor cadrele didactice și părinții se implică din nou în activitățile proiectului, astfel încât să asigure plasa de siguranță pentru copii, ca aceștia să nu abandoneze școala.

  • 85 de copii aflați la risc de excluziune socială din cauza sărăciei, de la Școala Gimnazială nr.15 au reînceput activitățile educaționale remediale. Pe lângă acestea, elevii au participat la cluburi de lectură, de dezvoltare personală, discuții despre nediscriminare, protecția mediului și biodiversitate și îngrijirea animalelor de companie.
  • 15 părinți au participat la un nou curs de educație parentală. Programul United Way Romania de educație parentală ”Părinți implicați, copii încrezători” s-a derulat pe parcursul a 8 întâlniri de grup, săptămânale. Managementul stresului și furiei, comunicarea verbală și non-verbală cu copilul, atașamentul sigur al copilului-baza relației de încredere, dezvoltarea copilului, educație și disciplinare pozitivă – au fost subiectele abordate care urmăresc să îmbunătățească relația părinte-copil, în comunitatea GAL Freidorf.
  • 15 cadre didactice din școlile de pe teritoriul GAL Freidorf, au participat online, la cursul organizat de Autoritatea Națională pentru Calificări pentru ocupația de consilier vocațional. În cadrul cursului au fost atinse teme precum: abilitățile pe care trebuie să le aibă un consilier vocațional, care sunt etapele și cadrul potrivit pentru desfășurarea procesului de consiliere, etică în consiliere vocațională, dar și metode de explorare a abilităților, intereselor și valorilor legate de muncă. Toate aceste noi competențe ajută cadrele didactice atât  în comunicarea cu părinții, cât și beneficiarii direcți, copiii.

În ansamblu, acțiunile desfășurate urmăresc să ne aducă mai aproape de scopul proiectului și anume scăderea riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru 115 persoane (din care 36 din cadrul minorității rome) pe teritoriul GAL Freidorf Timișoara, prin oferirea de servicii integrate.

Actualizare 03.05.2023

110 copii și 30 de părinți din medii defavorizate au fost ajutați prin proiectul ”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, în cofinanțare cu Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, desfășurat de United Way România

Fundația United Way of Romania – Drumul Împreună România, biroul Timișoara a desfășurat în perioada noiembrie 2021-mai 2023 proiectul ”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, POCU/717/5/1/, cod proiect 139608, cofinanțat de Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

În cadrul acestui proiect, 110 copii din familii vulnerabile au fost sprijiniți în a continua educația școlară prin ajutor financiar acordat familiilor, sprijin în efectuarea temelor și acoperirea golurilor de cunoștințe cu ajutorul cadrelor didactice care activează la after-school, sesiuni de educație non-formală și școală estivală.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul copiilor, 30 de părinți au participat la cursuri de educație parentală care să-i ajute în comunicarea cu propriii copii, sprijinirea și încurajarea lor în timpul educației.

De asemenea, 57 de cadre didactice care sunt în directă interacțiune cu copiii și părinții din proiect au participat la cursul de consilier vocațional, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, precum și la cursurile de Utilizare a tehnologiei în procesul de predare-învățare și Fundamente în gândirea critică în procesul educational.

Toate obiectivele propuse la începutul proiectului au fost îndeplinite și depășite.

Partenerii United Way România în acest proiect au fost:

– Societatea pentru Copii și Părinți – SCOP(http://www.scop.org.ro/), organizație neguvernamentală înființată în Timișoara în anul 1996.
– Școala Gimnazială nr.15 Timișoara – instituție de învățământ, situată în Timișoara, zona Steaua Fratelia, de pe teritoriul GAL Freidorf (https://galfreidorf.ro/).

Beneficiarii proiectului ”Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, au fost copii, cu vârste cuprinse între 6-15 ani aflați în risc de sărăcie și excluziune socială și adulți, membri ai familiei, care au domiciliu sau sunt rezidenți pe teritoriul GAL Freidorf.

Proiectul are valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.791.087,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 91.407,76 lei, valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 2.859,93, așadar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,885,354.75 lei.

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Învață să reușești – servicii integrate în comunitate, cod proiect: 139608 POCU/717/5/1/