Integrare

 

Stabilitate economică și independență financiară

Peste 30% din populația României este expusă riscului de sărăcie și excluziune socială, conform datelor Institutului Național de Statistică. De asemenea, ultimele date, publicate de Eurostat, arată că un procent semnificativ (20,2%) dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20-34 ani, din România, nu sunt angajați pe piața muncii și nici nu urmează o formă de învățământ.

Tineri provenind din centre de plasament, părinți singuri, oameni cu dizabilități sau fără adăpost nu au șanse reale să rupă cercul sărăciei și se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială, fie din cauza nivelului scăzut de educație, fie pentru că le lipsesc documentele legale necesare pentru angajare și accesul la informații.

Principalele programe:

În 2022: 2.688 de tineri, adulți și părinți defavorizați au primit consiliere socio-profesională în vederea accesării unui curs de calificare, obținerii unui loc de muncă și pentru o mai bună integrare socială;

2.354 tineri, adulți și părinți în dificultate au primit consiliere socială, vocațională, psihologică și juridică pentru a se integra socio-profesional;
2.155 de persoane au primit ajutor material punctual (alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă);
743 de persoane au beneficiat de consiliere pentru angajare și integrare pe piața muncii;
102 persoane s-au calificat în diverse domenii, participând la cursuri de calificare profesională și 314 persoane s-au angajat;
334 de tineri din medii vulnerabile incluși în programul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale au participat la sesiuni de consiliere vocațională, dezvoltare personală sau mentorat în carieră cu sprijinul celor 25 de profesori, instruiți să ofere aceste servicii;
124 persoane fără adăpost și-au îmbunătățit viețile și au fost integrate în comunitate;
74 de tineri au primit burse timp de până la 3 luni și au urmat un stagiu de pregătire / jobshadow;
55 de mame singure au primit adăpost sau asistență socială pentru a depăși momentele dificile.