Integrare

 

Stabilitate economică și independență financiară

Peste 30% din populația României este expusă riscului de sărăcie și excluziune socială, conform datelor Institutului Național de Statistică. De asemenea, ultimele date, publicate de Eurostat, arată că un procent semnificativ (20,2%) dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20-34 ani, din România, nu sunt angajați pe piața muncii și nici nu urmează o formă de învățământ.

Tineri provenind din centre de plasament, părinți singuri, oameni cu dizabilități sau fără adăpost nu au șanse reale să rupă cercul sărăciei și se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială, fie din cauza nivelului scăzut de educație, fie pentru că le lipsesc documentele legale necesare pentru angajare și accesul la informații.

Principalele programe:

În 2021:

■ 2.362 de tineri, adulți și părinți în dificultate au primit consiliere socială, psihologică și juridică pentru a se integra social;
1.754 de persoane vulnerabile au primit ajutor material punctual (alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă);
454 de persoane au beneficiat de consiliere pentru angajare și integrare pe piața muncii;
125 de persoane s-au calificat în diverse domenii, participând la cursuri de calificare profesională;
396 de persoane s-au angajat;
246 de tineri din medii vulnerabile au beneficiat de consiliere vocațională, dezvoltare personală și mentorat în carieră în cadrul programului „Innomate”;
186 de persoane fără adăpost și-au îmbunătățit viețile și au fost integrate în comunitate;
41 de mame singure au primit adăpost și asistență socială pentru a depăși momentele dificile;
32 de tineri au primit burse timp de până la 3 luni și au urmat un stagiu de pregătire/jobshadow