Integrare

Stabilitate economică și independență financiară

În România, 7 milioane de oameni sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Tineri provenind din centre de plasament, părinți singuri, oameni cu dizabilități sau fără adăpost nu au șanse reale să rupă cercul sărăciei și se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială, fie din cauza nivelului scăzut de educație, fie pentru că le lipsesc documentele legale necesare pentru angajare și accesul la informații.

Drumul spre reușită – principalul nostru program pentru integrare socială și profesională – a devenit un model de abordare integrată care asigură șanse reale la un loc de muncă și obținerea independenței financiare pentru tinerii și adulții vulnerabili, prin consiliere profesională, cursuri de calificare și educație financiară.

Drumul spre reușită  a fost conceput ca un program integrat de intervenție, cu o durată de doi ani, menit să transforme beneficiarul dintr-un individ vulnerabil, dependent de asistență socială, într-un membru activ al comunității, independent financiar. Programul s-a adresat inițial unui grup de 500 de tineri și adulți vulnerabili din București și Timișoara, iar rezultatele au depășit orice așteptări. Activitățile din program includ cursuri de calificare, consiliere vocațională și de carieră, traininguri pentru dezvoltarea abilităților, workshop-uri și sesiuni individuale de lucru pe teme practice (cum să faci un CV, cum să cauți un loc de muncă pe internet, cum te prezinti la interviu etc) sau acțiuni de tip job shadowing, prin care un tânăr din program însoțește un angajat dintr-o companie pe durata unei zile de lucru.

În 2019:

  • 1.509 de tineri, adulți și părinți în dificultate au primit consiliere socială, psihologică și juridică pentru a se integra social;
  • 545 de persoane au beneficiat de consiliere vocațională privind integrarea pe piața muncii;
  • 69 de persoane s-au calificat în diverse domenii, participând la cursuri de calificare profesională;
  • 79 de tineri au primit burse timp de pana la 3 luni și au urmat un stagiu de pregatire/ jobshadow la o companie;
  • 220 de persoane s-au angajat;
  • 356 de persoane fără adăpost și-au îmbunătățit viețile și au fost integrate în comunitate;
  • 53 de mame singure au primit adăpost și/sau asistență socială pentru a depăși momentele dificile;
  • 673 de persoane au primit sprijin financiar (de exemplu, îmbunătățirea spațiului de locuit) pentru depășirea unor situații de criză;
  • 108 vârstnici au participat la activități de prevenire a marginalizării și izolării sociale.