Integrare

Stabilitate economică și independență financiară

În România, 7 milioane de oameni sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Tineri provenind din centre de plasament, părinți singuri, oameni cu dizabilități sau fără adăpost nu au șanse reale să rupă cercul sărăciei și se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială, fie din cauza nivelului scăzut de educație, fie pentru că le lipsesc documentele legale necesare pentru angajare și accesul la informații.

Drumul spre reușită – principalul nostru program pentru integrare socială și profesională – a devenit un model de abordare integrată care asigură șanse reale la un loc de muncă și obținerea independenței financiare pentru tinerii și adulții vulnerabili, prin consiliere profesională, cursuri de calificare și educație financiară.

Drumul spre reușită  a fost conceput ca un program integrat de intervenție, cu o durată de doi ani, menit să transforme beneficiarul dintr-un individ vulnerabil, dependent de asistență socială, într-un membru activ al comunității, independent financiar. Programul s-a adresat inițial unui grup de 500 de tineri și adulți vulnerabili din București și Timișoara, iar rezultatele au depășit orice așteptări. Activitățile din program includ cursuri de calificare, consiliere vocațională și de carieră, traininguri pentru dezvoltarea abilităților, workshop-uri și sesiuni individuale de lucru pe teme practice (cum să faci un CV, cum să cauți un loc de muncă pe internet, cum te prezinti la interviu etc) sau acțiuni de tip job shadowing, prin care un tânăr din program însoțește un angajat dintr-o companie pe durata unei zile de lucru.

În 2021: 2.362 de tineri, adulți și părinți în dificultate au primit consiliere socială,
psihologică și juridică pentru a se integra social;

■ 1.754 de persoane vulnerabile au primit ajutor material punctual (alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă);
454 de persoane au beneficiat de consiliere pentru angajare și integrare pe piața muncii;
125 de persoane s-au calificat în diverse domenii, participând la cursuri de calificare profesională;
396 de persoane s-au angajat;
246 de tineri din medii vulnerabile au beneficiat de consiliere vocațională, dezvoltare personală și mentorat în carieră în cadrul programului „Innomate”;
186 de persoane fără adăpost și-au îmbunătățit viețile și au fost integrate în
comunitate;
41 de mame singure au primit adăpost și asistență socială pentru a depăși momentele
dificile;
32 de tineri au primit burse timp de până la 3 luni și au urmat un stagiu de pregătire/jobshadow