Comuna Sînandrei, jud. Timiș

Partener: Asociația Timar
Beneficiari: 280 de copii, 220 de părinți și 33 de profesori.

Despre proiect și echipă:
În cadrul proiectului ,,Educația – centrul schimbării în comunitate”, copiii beneficiază de servicii integrate oferite în cadrul centrului comunitar care a fost dotat și echipat într-o sală de clasă din incinta Școlii Gimnaziale Sînandrei, sală pusă la dispoziția proiectului de conducerea școlii.
Astfel, copiii beneficiază de o masă caldă, de activități educative non formale, activități de tutorat, activități cu voluntari (vizite în companii) sprijin material constand in produse de care ar avea nevoie un copil, oferim îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă personală, produse alimentare și altele.
Proiectul are în vedere și organizarea de diverse excursii, prin care copiii au ocazia să iasă din comunitate, vizitează diverse locuri, sunt încurajați să petreacă timp de calitate în compania prietenilor.

Echipa este formată din psihologi și asistenți sociali.

Obiectivele proiectului:

O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;
O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;
O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;
O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;
O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;
O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;
O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:

Comunitatea se află în jud. Timiș, la 12 km față de Municipiul Timișoara. În Sînandrei găsim zone de tip mahala cu case și adăposturi improvizate, cu comunități extrem de sărace (rome, dar nu numai). Pe lângă casele din chirpici au fost ridicate numeroase cocioabe și adăposturi improvizate, din plastic și lemn. Casele și adăposturile sunt în general foarte mici, au o suprafață cuprinsă între 6 și 40 de metri pătrați și sunt locuite de familii mari, cu mulți copii. Casele sunt amplasate haotic, una lângă alta, cu foarte puțin spațiu între ele. În zonele de tip mahala, comunitatea este răspândită pe un teritoriu întins, ceea ce îngreunează și mai mult rezolvarea problemelor oamenilor. Multe din aceste zone sunt insalubre.
Principalele probleme din aceste zone sunt, pe lângă sărăcia extremă și condițiile de trai mizere, lipsa actelor de identitate și de proprietate.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth