Școala nr. 20, Timișoara

Partener: Societatea pentru Copii și Părinți – SCOP

Beneficiari: 250 de copii, 200 de părinți și 40 de profesori.

Despre proiect și echipă:

Centrul Comunitar „Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” deservește copii din familii dezavantajate socio-economic din Școala Gimnazială nr.20 din Timisoara și are ca scop creșterea accesului la educație pentru copii si tineri proveniți din familii dezavantajate, prin crearea unui spațiu comunitar care să ajute la dezvoltarea comunității printr-o intervenție integrată.

• prevenirea riscului de abandon școlar la copiii din familii defavorizate, copii care fără sprijin sunt în pericol să abandoneze oricând școala;

• facilitarea accesului copiilor provenind din familii defavorizate la activități de educație non-formală, activități la care, mulți dintre acești copii nu au avut ocazia să participe niciodată;

• facilitarea interacțiunii copiilor cu persoane care au o carieră într-un anumit domeniu, astfel încât copiii să cunoască cât mai multe meserii, deschizându-le noi orizonturi;

• continuarea studiilor prin sprijin financiar copiilor și familiilor acestora (mese calde și gustări, îmbrăcăminte, rechizite, jocuri, excursii, tabere, etc.) , asigurându-le copiilor cu risc de abandon școlar aproape toate condițiile necesare pentru continuarea studiilor;

• îmbunătățirea nivelului de trai al familiei prin sprijinul oferit părinților/ aparținătorilor legali ai copilului în cătarea și găsirea unui loc de muncă;

• îmbunătățirea relației părinte-copil prin oferă cursuri de educație parentală;

• îmbunătățirea relației profesori-elevi prin facilitarea accesului profesorilor la cursuri de specializare;

Echipa este formată din 2 specialiști: 1 asistent social și 1 profesor.

Obiectivele proiectului:

O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;

O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;

O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;

O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;

O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;

O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;

O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;

8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:

Centrul Comunitar este situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 20, în cartierul mărginaș Ciarda Roșie din Timișoara. Cursurile școlii sunt frecventate de 170 de copii, dintre care 50 beneficiază de serviciile proiectului.

Populația cartierului, ca în toate cartierele mărginașe din Timișoara, se împarte, în ultimii ani, în două categorii: persoane cu un nivel ridicat de educație (30%) și trai și persoane dezavantajate socio-economic (70%).

Cartierul este poziționat în zona Calea Buziașului, care până în anii ‘90 a fost cea mai mare zonă industrială din Timișoara, de aceea, o mare parte dintre beneficiarii proiectului locuiesc în fostele cămine de nefamiliști ale fostelor întreprinderi din zonă.

În ultimii ani, marile companii au investit în linii de producție, creând locuri de muncă, ceea ce a dus la popularea zonei cu persoane din alte județe defavorizate ale țării, care în prezent locuiesc cu chirie în zonă.

În zona de case, toți copiii locuiesc cu familia extinsă (străbunici, bunici, unchi, mătuși, verișori), într-o casă din cartier locuiesc, în medie, 3 familii și mare parte din aceste case au încălzire cu lemne.

În zonă există copii din aproape toate categoriile de persoane dezavantajate: care provin din familii cu venituri reduse, cu nivel scăzut de educație, cu cel puțin un membru plecat la muncă în străinătate, copii aflați în grija bunicilor, aflați în plasament, proveniți din familii monoparentale, copii cu părinți care ispășesc pedepse privative de libertate, copii cu cerințe educative special și altele.

Din punct de vedere al accesibilității, în zonă există mijloace de transport, magazine, farmacii, cabinete medicale, însă, pentru cei peste 500 de copii care locuiesc în zonă există un singur parc, mic pentru numărul lor, astfel încât aceștia nu au alternative de petrecere a timpului liber în zona în care locuiesc.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.