Șemlacu Mare, jud. Timiș

Partener: Societatea pentru Copii și Părinți – SCOP

Beneficiari: 50 de copii, 50 de părinți și 20 de profesori.

Despre proiect și echipă:

Proiectul include organizarea de activități educaționale pentru copiii din familile dezavantajate: formarea și dezvoltarea deprinderilor de scris, citit, jocuri didactice și exerciții practic-aplicative, formarea și dezvoltarea deprinderilor de studiu independent și activități de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală și socială. Copiii beneficiază și de activităti recreative și de tip informal cum ar fi: vizite la muzee, ieșiri la teatru, film și altele. În cadrul proiectului sunt asigurate rechizitele pentru copiii incluși in proiect. Activitățile se desfășoară periodic în cadrul Centrului Comunitar după un program stabilit în funcție de orarul școlar al fiecărui copil în parte.

În cadrul proiectului se derulează, de asemenea, activități de tutorat – copiii cu rezultate școlare bune acordă ajutor la teme sau la recuperarea lacunelor școlare beneficiarilor din proiect; activități de asistență socială pentru părinți și copii prin: ajutor pentru întocmirea unor acte la nevoie, monitorizare școlară a beneficiarilor, consiliere individuală și de grup la nevoie, prin personalul de specialitate; sesiuni de pregătire ,,Academia Profesorilor” – cadrele didactice participă la o sesiune de dezvoltare profesională în care sunt abordate aspecte practice legate de munca cu copiii și tinerii aflați în situație de vulnerabilitate, proceduri referitoare la prevenirea abandonului școlar și rolul cadrelor didactice în acest proces și ,,Academia Părinților” – părinții participă la sesiuni lunare, moderate de psiholog, unde discută despre progresul copiilor la școală și importanța educației.

Echipa proiectului este formata din coordonator proiect/psihopedagog, asistent social și un educator.

Obiectivele proiectului:

O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;

O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;

O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;

O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;

O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;

O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;

O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;

O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context:

Este o comunitate rurală marginalizată, cu 440 de locuitori, în care principalele probleme sunt lipsa locurilor de muncă, a canalizării și rețelei de apă curentă, lipsa unui transport public care să facă legătura cu locatitățile mai mari învecinate, Nu există niciun program de after school, fapt care îi împiedică pe mulți părinți să își caute un loc de muncă.

Programul ,,Educația – Centrul Schimbării în Comunitate” este finanțat de Fundațiile Velux și Globalworth.